Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü; milyonlarca çocuk, haklarından mahrum

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bugün dünya çocuklarının İnsan Hakları Beyannamesi sayılan BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edildiği tarih olan 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü”.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilip 1990 yılında üye ülkelerin imzasına açılmış Türkiye’ de sözleşmeyi 1995’te imzalamıştı. Hukuksal açıdan çocuk hakları konusunda atılmış en kapsayıcı adım olarak nitelenen sözleşme bu konuya uluslararası yasa gücü kazandıran ilk belge olma niteliği de taşıyordu.

Dünya çocuklarının hakları bu sözleşme ile güvence alınışının 18. yılında;
-ILO tarafından yaptırılan araştırmalara göre dünyada 5-14 yaş grubu 250 milyon, 12-17 yaş grubu 283 milyon çocuk çalıştığı için okula devam edemiyor, Türkiye’de 900 bini aşkın çocuk işçi olarak çalıştırılıyor.
– Başta Afrika kıtası olmak üzere dünya üzerinde 300 bini aşkın çocuk asker olarak cephelerde hayatını tehlikeye atarak savaşıyor
– Sadece Afika’da 50 Milyon çocuk eğitim hakkından yoksun biçimde hayatına devam ediyor
– 2.1 milyon çocuk ise önlenebilir hastalıklardan yaşamını kaybediyor.

Unicef’in 2004 yılında yayınladığı verilerine göre:
-640 milyon çocuk yeterli barınma olanaklarından yoksun.
-500 milyon çocuk sıhhi gereklerden yoksun.
-400 milyon çocuğun temiz içme suyuna erişimi olmadan.
-300 milyon çocuk bilgiye, televizyon, radyo ya da gazetelere erişemeden
-270 milyon çocuk temel sağlık hizmetlerinden faydalanamadan yaşıyor. www.sendika.org dan alınmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]