3 KASIMDA, ÖZGÜR, DEMOKRATİK ve EŞİTLİKÇİ BİR TÜRKİYE İÇİN OMUZ OMUZAYDIK!

Facebook
Twitter
WhatsApp

3 Kasımda konfederasyonumuz KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla yapılan “Özgür – Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye” mitingine 40’a yakın kitle örgütü, sendika, parti ve çevrelerin desteği ile yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Savaş naraları arasında emekten, demokrasiden yana taleplerin susturulduğu; baskı ve sindirme politikalarının arttığı; su, ekmek başta olmak üzere zamların yarıştığı; kamu emekçilerine sefalet ücretinin dayatıldığı bir dönemde Ankara bir kez daha bizimle özgürleşti. Barış ve demokrasinin sesi bir kez daha yankılandı. Yeni Anayasa tartışmalarında emekçileri, halkı yok sayan AKP Hükümetine nasıl bir Türkiye, nasıl bir Anayasa istediğimizi Sıhhiye meydanından anlattık. Başta sağlık olmak üzere kamusal alanların özelleştirilmesine, sağlık, eğitim gibi temel haklarımızın yok sayılmasına karşı tepkimizi gösterdik. Kadrolu – iş güvenceli çalışma, örgütlenme özgürlüğü, grevli – TİS’li sendika hakkımıza sahip çıktık.    Sendikamız SES’in en önde “hastaneler işletme, hastalar müşteri, çalışanlar sözleşmeli köle OLAMAZ!” “Sağlık haktır, SS ve GSS Yasası geri çekilsin” pankartlarıyla katıldığı miting çağrıcı örgütler adına yapılan konuşmalar ve sanatçıların konserleriyle son buldu.

 resimler:

1. resim

2. resim

3. resim

4. resim

5. resim

6. resim

7. resim

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]