SES’TEN ÖNEMLİ BİR HUKUKSAL KAZANIM DAHA

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASI’na Dair Yönetmelikle ilgili mahkeme kararı

12.05.2006 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 5. maddesinin (ç) ve (d) bentlerinin sondan iki cümlesi ile (v) bendi yönünden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2007/144 YD İtiraz Nolu ve 19.04.2007 tarihli kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

SES’in bu kazanımı ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1. 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin disiplin cezası alması halinde ek ödemelerinin kesilmesi ve performans puanlarının düşürülmesine Danıştay dur demiştir.
SES’in açtığı davada, yıllık izin, hastalık izni ve mazeret izinlerinde de ek ödemenin kesilmesinin iptali yönündeki istediğini de içeren birçok hususla ilgili davası ise esastan devam etmektedir.

Danıştay kararı için :
1. sayfa
2. sayfa
3. sayfa

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]