Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Kurumları Doğal Afetlerde Ayakta Kalması Gereken Kurumlardır! Rant Alanı, Kar Edilecek Alanlar Değildir! Bu Kurumlarda Çalışan Depremzede Emekçilerin Talepleri Dikkate Alınmalıdır!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hepimizi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler çok büyük bir doğal afete sebep olmuştur. Bu depremlerde on binlerce insanımız hayatını kaybetmiş, yüz bine yakını yaralanmış ve milyonlarca insanın evi de kullanılamaz hale gelmiştir. Bu depremlerde yüzlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisi de yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. Bir kez daha yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Toplumun ve sağlık emekçilerinin can güvenliğinin hiçe sayıldığı apaçık ortadadır. Deprem gibi doğal olaylarda ayakta kalması gereken kurumların başında kamu sağlık kurumları gelmektedir. Oysa bu deprem de gördüğümüz gibi kamu sağlık kurumlarının birçoğu ya yıkılmış ya da büyük hasar almıştır. Binlerce çalışanın ve hastanın olduğu hastaneler kullanılamaz hale gelmiştir. Hatay’da neredeyse sağlık hizmeti verebilecek bir kamu kurumu kalmadı. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile getirilen Aile hekimliği sistemi ile birinci basamak sağlık kurumları özel şirket gibi görülmüş ve apartman altları, cami altları, dükkânlar ASM’lere dönüştürülmüştür. Bunların da birçoğu deprem ile birlikte kullanılamaz hale gelmiştir. İlk günden itibaren “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında uygulanan politikaların aslında halk ve sağlık emekçileri açısından yıkım anlamına geldiğini ifade ettik ve mücadelesini yürüttük.

Dün yaşanan deprem ile birlikte sağlık emekçilerinin çalışmaya zorlandığı hasarlı sağlık kurumları boşaltılmaya başlandı. Şimdi de depremzede durumunda olan iş kolumuz emekçileri yaralarını sarmadan, barınma olanakları sağlanmadan göreve çağırılmaktadır.

Bölgedeki sağlık hizmeti ihtiyacının giderilmesi için Sağlık Bakanlığı sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte çalışmalıdır diye defalarca çağrı yaptık. Resmi başvurularda bulunduk. Ancak sağlık emek ve meslek örgütlerinin taleplerine yanıt verilmedi. Bu çağrılarımızı tekrar yineliyoruz.

Deprem bölgelerindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye’deki sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına ait binalar iş sağlığı ve güvenliği açısından derhal denetlensin! Konunun takipçisi olduğumuzu ve her türlü idari-hukuki yola başvuracağımızı da duyuruyoruz.

10 ilde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet personelinin kendisi de bizatihi depremzede konumundadır. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre afet bölgesindeki sağlık ve sosyal hizmet personeline mesaj yolu ile görevlendirmeler tebliğ edilmektedir.

Deprem bölgesindeki illerde görev yaparken kendileri de depremzede konumuna düşen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin daha fazla mağdur edilmemesi için Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve YÖK’ten aşağıdaki taleplerimizi dikkate alarak planlama yapmalarını bekliyoruz.

TALEP VE ÖNERİLERİMİZ:

– Eş durumunda bulunan personelden sadece eşlerden birinin görevlendirilmesi,

– Görevlendirilecek sağlık ve sosyal hizmet personeline yönelik sağlıklı barınma ve beslenme olanaklarının sağlanması, kreş yaşındaki çocuklarının kreş ihtiyacının karşılanması için ilave tedbirlerin alınması,

– Afet bölgesindeki personelin daha fazla mağdur olmaması için, bir süre personelin ücretli izinli sayılması ve yerlerine başka illerden personelin dönüşümlü görevlendirilmesi,

– Yaralı olanların her türlü görevlendirmeden muaf tutulması,

– Kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü olan personelin her türlü görevlendirmeden muaf tutulması

– Hamile ve 0-6 yaş arası çocuğu olan personelin görevden muaf tutulması

– Ailesinden 1 ve 2. Dereceden hayatını kaybetmiş yakını olan sağlık ve sosyal hizmet personelinin yaslarını yaşamaya yetecek süre görevden muaf tutulması,

– Depremde evi yıkılan ve barınma olanakları olmayan personelin bu olanakları elde edinceye kadar sığındıkları illere geçici görev ile görevlendirilmeleri

– Ortaöğretim çağında çocukları olanların çocuklarının eğitim hakkından mahrum olmamaları için geçici olarak yerleştikleri illerde yılsonu tatiline kadar geçici görev ile görevlendirilmesi,

– Depremin yarattığı psikolojik etkileri üzerlerinden atamayan personelin rehabilitasyon ya da tedavi süreci bitinceye kadar idari izinli sayılması,

– Yaşadığı can kaybının yanında büyük maddi kayıplar yaşayan depremzede sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mücbir sebeplerden ötürü maddi anlamda desteklenmesi gerekmektedir. Kredi, vergi vb. borçlarının affı gerekmektedir.

– Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin nitelikli eğitim alma haklarının sağlanması adına hekimlerin yaşamlarını idame ettirebilecek illerdeki üniversitelere nokta tayin-geçiş hakkı tanınması ve gerekli kolaylığın sağlanması gerekmektedir.

– Hastane binaları başta olmak üzere kamu sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına bu binaların TMMOB gibi meslek örgütlerinin içinde yer aldığı bağımsız heyetlerin incelemesinin önü açılmalıdır. Binaların hizmete devam edip etmeyeceğine verilecek raporlara göre karar verilmelidir.

Ayrıca valilikler, dekanlıklar, rektörlükler ya da kurum amirlerince, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlara yönelik ivedi olarak göreve çağrılar yapılmadan önce; tüm personelin sağlık, barınma, psikolojik ve ailevi durumları tespit edilerek ve mazeretleri incelenerek göreve çağrılıp çağrılmamasına karar verilmelidir. Bu kapsamda personelin vereceği mazeret dilekçelerinin de ivedilikle incelenmesi ve cevap verilmesi işlemleri hızlandırılmalıdır.

Yetkililere, basına ve kamuoyuna saygıyla. 22.02.2023

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]