İstanbul Aksaray Şubemiz ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İstanbul 2 No’lu Şube, hastane çalışanlarının da katılımıyla bugün İstanbul Tıp Fakültesi önünde “Promosyon ihalesinden doğan enflasyon farkını talep ediyoruz” talebiyle açıklama yaptı.

Hastane yönetiminin banka şubesi önünde açıklama yapılmasına izin vermediği eylemde ortak açıklamayı yapan İş Yeri Temsilcimiz Güneş Cengiz şöyle konuştu: “Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 4-7 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 3 yıl için 30-40 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır. Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaları karlılık rekoruna doğru koştururken işçi ve emekçiler aldıkları ücretlerle ayı nasıl çıkarabilirim diye kuruş hesabı yapıyor, meyve dahi alamıyor, çocuğunu yeterli ve dengeli besleyemiyor, elektrik, su faturalarını ödeyemiyor. Üniversitemiz 2019 yılı Mayıs ayından geçerli 4 yıllık, 17 bin memur ve işçi için yaptığı maaş promosyon anlaşmasında çalışan başına yaklaşık 6250 TL ödeme aldı. Enflasyon artışına rağmen banka tarafından promosyon ödemesinde bir artış yapmadığı için bugün maaşlarımızı aldığımız banka şubesinin önündeyiz. Hükümet bir kanun değişikliği ile 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar verdi. Biz biliyoruz ki ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına almış olduğu bu kararın benzerinin emekçiler lehine de promosyon anlaşmaları için alınabilir. TÜİK, 31 Mayıs’ta 2022 birinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklamış bu rapora göre gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 7,3 büyümüştür. Bu büyümede iktisadi faaliyet kolları incelendiğinde, başı çeken yüzde 24,2 büyüme oranı ile finans ve sigorta faaliyetleri olurken GSYH içinde işgücü ödemelerinin payı 2020 ilk çeyreğinde 39.1 iken; 2022 ilk çeyreğinde bu oran 31.5’e gerilemiştir. Finans sektörünün büyüme hızı artarken, hasılanın içindeki işgücü ödemelerinin payı ise giderek düşmüştür. BDDK tarafından, Haziran 2022 dönemine ilişkin hazırladığı rapora göre Haziran’da 2021 sonuna göre bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat yüzde 28.1, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 28,1, menkul değerler toplamı yüzde 28.9 artmış ve bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 27.1 olmuştur. Bankalar 2022’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre karları yüzde 400.5 artmıştır. Bizler emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken, ücretlerimiz enflasyon karşısında mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Bankaların artan bu devasa karlarında işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankanın elde ettiği karda payımızı istiyoruz. Bu nedenle ya maaş promosyonu sözleşmesi yenilensin ya da banka artan enflasyon oranında promosyonda güncelleme yapsın istiyoruz. Ayrıca kurumların yapacağı promosyon anlaşmalarında önerilerimizin dikkate almasını istiyoruz. Buna göre Promosyon sözleşmelerinin yenilenmesinin çıkarılacak bir kararnameyle tek bir günde çözüme kavuşacağı bilinmektedir. Tüm emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için yeniden bir düzenleme yapılmalıdır. Hükümetin memur maaş zamlarında yaptığı gibi altı aylık enflasyon farkının promosyon sözleşmelerinde de uygulanmasını istiyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]