Ankara Şubemiz bugün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yemekhane önünde “Bankalar kazanırken emekçiler kaybediyor” açıklamasında bulundu.

Şubemiz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık bakanlığını 2023 bütçesine baktığınızda tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılan payın %70 koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın ise bir önceki seneye göre daha da azaltılarak %30 lara çekildiğini görülmektedir. Ayrıca sağlık bakanlığının genel bütçe içindeki payı 2022 yılında 6.63 iken 2023 yılında 6.56 olmuştur.  Yıllık enflasyonun %180’i bulduğu, hemen her şeyin fiyatının neredeyse haftalık birkaç kez arttığı bir zamanda bu bütçe kabul edilemez. Bu bütçe de ne topluma ne de sağlık emekçilerine olumlu bir şey çıkmaz. İlimizde bulunan Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesinde görevli yaklaşık 70 bin sağlık ve sosyal hizmet emekçisi,  Beyaz reform aldatmacasıyla dört kalemde ödenen, ek ödeme ve teşvik gibi iş barışını bozan adaletsiz ücret dağılımı yüzünden geçim zorluğu çekmektedir. Sağlık emekçileri bir nebze olsun rahatlamak için ne yazık ki promosyonları beklemektedir. Bankalarda her geçen gün işlem hacimlerimiz artarken, bankalar ek karlar elde ederken bu karı biz emekçilerle paylaşmamaktadır. Kurum yöneticileri ise sözleşmelerin güncellenmesi ya da iptali noktasında emekçiden yana değil,  bankalardan yana tavır almaktadır. Bizlerin vekaleti ile masada emekçiler adına oturan Kurum amirleri emekçilerden bilgi saklamakta, bilgi paylaşmamakta daha da vahimi emekçilerin çıkarları kapsamında karar alamamaktadır. Her geçen gün emekçinin zararını bankaların karını artırmaktadırlar. Hacettepe Üniversitesi 2019 itibariyle promosyon anlaşması yapmış olup, 5 yıllık için aylık 53 tl’ye denk gelen 3.180 tl promosyon ücreti almıştır. Promosyon anlaşması imzaladığı tarihten itibaren %172 enflasyon gerçekleşmiştir. Promosyon anlaşmasının tamamlanmasına 14 ay kalmıştır. Enflasyon anlaşmasının yenilenmemesi nedeniyle 14 ay boyunca yaklaşık sağlık emekçilerinin kaybı 12.670 TL olacaktır. Ankara Sağlık Müdürlüğü 2020 itibariyle promosyon anlaşması yapmış olup, 5 yıllık için aylık 96 TL’ye denk gelen 5.760 TL promosyon ücreti almıştır. Promosyon anlaşması imzaladığı tarihten itibaren %143 enflasyon gerçekleşmiştir. Promosyon anlaşmasının tamamlanmasına 26 ay kalmıştır. Enflasyon anlaşmasının yenilenmemesi nedeniyle 26 ay boyunca yaklaşık sağlık emekçilerinin kaybı 22.412 TL olacaktır. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise 2022 itibariyle promosyon anlaşması yapmış olup, 3 yıllık için aylık 160 tl’ye denk gelen 5.750 tl promosyon ücreti almıştır. Promosyon anlaşması imzaladığı tarihten itibaren %42 enflasyon gerçekleşmiştir. Promosyon anlaşmasının tamamlanmasına 26 ay kalmıştır. Enflasyon anlaşmasının yenilenmemesi nedeniyle 26 ay boyunca yaklaşık kayıp 20.748 TL olacaktır. Neredeyse bir aydır Hacettepe üniversitesinde yürüttüğümüz eylemler ve etkinliklerimizde neden promosyon güncellemesi istediğimizi anlatmaya çalıştık. Biliyoruz ki: birçok kamu kurumunda bankalar ile yapılan iyi niyetli görüşmeler sonunda mevcut promosyon sözleşmelerine ek olarak ödemeler yapılmaktadır. Savaşa, şehir hastanelerine kapitalist sistemi besleyen tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılan paylarla kıyaslanamayacak kadar düşük olan bu talebimiz görmezden gelinmektedir. Üniversite hastanelerinde sağlığa erişim neredeyse imkansız hale gelmiştir. Yöneticiler adeta fırsattan yararlanarak çalışanları kurum içinde yıllardır sahip oldukları kısmi hakları alma yarışına girmektedirler. Ayrıca artan iş yüküne rağmen sağlık çalışanları liyakatsız yöneticilerin iki dudağı arasındaki kararlarla çalışmaya mecbur bırakılmaktadır.  Sağlık emekçileri, bir taraftan baskı, ağır iş yükü, personel yetersizliği, çalışma koşullarının uygunsuzluğu, şiddet ve mobbing ile mücadele ederken diğer taraftan da açlıkla mücadele eder hale gelmiştir. Enflasyonun üç haneli rakamları bulduğu, çalışma koşullarımızın hiç olmadığı kadar zorlaştığı bu zamanda taleplerimiz nettir. Teşvik ve taban ödemelerindeki 0.32,0.16,0.12 gibi oranlarınızın biz ötekiler? biz diğerlerini değersizleştirme, yok sayma anlayışınızın bedeli motivasyonsuzluk, ödüllendirme yerine ceza’dır. Sıfırlarınızı, kayırmacı yönetim anlayışınızı, kifayetsiz ve liyakatsız atananlarınızı alın başımızdan diyoruz.

Promosyon ödemelerini bir an önce enflasyon gözetilerek yenilenmeli.

  • Sağlık ve Sosyal hizmet emekçilerine Ek ödeme, teşvik taban ödeme, denge tazminatı gibi ödemelerden vazgeçerek insanca yaşayacak emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde maaş talebimiz hayata geçirilmeli.
  • Tedavi edici değil koruyucu sağlık hizmetleri payı arttırılmalı.
  • Bütçe de savaşa değil sağlığa pay aktarılmalı.
  • Sağlık mesleklerinin birbirinden bağımsız ancak birbiriyle bağlantılı olarak çalıştığı unutulmadan mesleki kayırmacılık ve ayrımcılığa son verilmeli.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]