Basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası (ATO), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ankara Temsilciliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Mülkiyeliler Birliği temsilcileri katıldı.

Basın toplantısında kurum temsilcileri kısa sözler aldı.

Eş Genel Başkanımız Şükran Kablan Yeşil; Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, iktidarın vesayeti altındaki yargının hukuksuz bir uygulama ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Korur Fincancı şahsında TTB ile emek, demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesinin hedef alındığını ifade eden Kablan Yeşil, omuz omuza durmayı sürdüreceklerini kaydetti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz; Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın sözlerinin servis edilme biçimini, lince varan ölçüdeki çarpıtmaları, kaçma veya delil karartma şüphesi olmamasına karşın gözaltı sürecini kınadığını belirtti. Meslek örgütlerinin uzmanlık alanlarına ilişkin her konuda açıklama yaptığını anımsatan Koramaz, “Meslek örgütlerinin yapısını değiştirmeye yönelik yasal çalışmalara karşı biz; bu ülkenin ortak varlıklarına sahip çıkmayı, halk sağlığını korumayı, kamu değerlerini ve yararını gözetmeyi sürdüreceğiz. Susmayacağız” diye konuştu.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün; ekonomik kriz ortamında ekonomik olarak yapılabileceklerin sınırlı olduğunu fakat demokrasi, adalet mekanizmaları için adımlar atılabileceğini dile getirdi. Görgün, adalet sisteminin üzerindeki ağır vesayetin kaldırılması için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür; TTB’nin 70 yıllık tarihini anımsatarak söze başladı. Baytemür, “Biz Türkiye’nin sağlık ortamı, halkın sağlık hakkı, meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının emeğinin değerlenmesi için mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Bağlı sendikamız SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım; siyasi iktidarın sağlık emek-meslek örgütlerine yönelik özel bir hıncı olduğuna dikkat çekti. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik saldırının emek ve demokrasini hedef aldığının altını çizen Yıldırım, “Biz emek ve demokrasi mücadelesi veren örgütleri bu saldırıyı püskürteceğiz” diye konuştu.

TİHV Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nihat Bulut; Türkiye’nin önemli bir dönemeçte olduğunu kaydederken faşizme karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

İHD Temsilcisi Fatin Kanat; mevcut iktidarın hak ihlali hızına yetişemediklerini, her gün çok sayıda ihlali not ettiklerini belirtti. TTB’nin uzun zamandır iktidar tarafından hedef alındığını kaydeden Kanat, Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya sahip çıkacaklarını dile getirdi.

İHOP Temsilcisi Feray Salman; Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın on yıllardır insan hakları mücadelesi yürüttüğünü, tüm sözlerinin insan haklarının güçlendirilmesi için çabaladığını hatırlattı. Salman, “Asli olan insan haklarıdır. Asli olmayan ise otoriterleşmedir. İnsan haklarının korunması bakımından Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın yanındayız” dedi.

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı İlker Akçasoy; uzun süredir kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi söz söylemeyen, kendisinden olmayan herkesi düşmanlaştıran bir yönetim ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. TTB’nin sadece hekimlerin özlük haklarının geliştirilmesi için değil, toplumun sağlık hakkı için de mücadele ettiğini vurgulayan Akçasoy, “TTB’ye ve Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik saldırıyı ve gözaltı sürecini kınıyoruz. Biz yan yana durmaya devam edeceğiz” dedi.

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut tarafından okunan ortak açıklama şöyle:

Şebnem Hocamıza ve TTB’ye Sahip Çıkıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, kamuoyuna da yansıyan tartışmalar ve kendisine dönük çirkin saldırılar sonucu bugün gözaltına alınmıştır. Bu gözaltının da soruşturmanın da hukuki zemini yoktur, zira Dr. Fincancı’nın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir.

Bununla birlikte 21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine savcılık tarafından ifade için uygun bir vakitte davet edileceği bildirilmiş olmasına rağmen başsavcılık, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır ve dahası bu süreci bir karalama kampanyasına dönüştürmüştür.

İktidar çevrelerinin yargıya müdahale niteliğindeki açıklamaların ardından gelen gözaltı kararı, bu çevrelerin uzun zamandır TTB’ye ve tüm emek-meslek örgütlerine yönelik artırdığı baskının son aşamasını oluşturmuştur. Nitekim iktidar, Meslek Örgütleri Yasası’nda bir değişiklik için kamuoyunda yaratılan bu gündemi kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf etmiştir.

Gözden kaçmayan bir diğer husus, gözaltı işlemi sırasında kamu yayıncılığı yapması ve haberlerini buna göre oluşturması gereken TRT’nin, hocamızın evinde bulunan baba/dede yadigârı koleksiyon parçalarını yayımlama biçimidir. İlgili haber, kriminal unsur üretmek için kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize göstermiştir. Görüntülerin sunuluş biçimini açıkça kınıyoruz.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları tüm emek ve meslek örgütleri olarak kabul etmediğimizi bir kez daha belirtiyoruz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Müstebit iktidarın uygulamalarına karşı, emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya ve TTB’ye sahip çıkarak sürdüreceğiz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, onurumuzdur!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]