Haberler

Antalya Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri ASM Çalışanlarının Sorunlarına Dikkat Çekti

Antalya Şubemiz, Antalya Tabip Odası, Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED), Antalya Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (ANTASED) ve Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) aile sağlığı merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin olarak bugün Antalya Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenledi. Kurumlar adına ortak açıklamayı Üyemiz Aile Hekimi Elmas

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]