İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edilmesi için açılan davayı Danıştay 10. dairesi reddetti. Buna yönelik bugün KESK Ankara Şubeleri Kadın Meclisi olarak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Genel Kadın Sekreterimiz Gönül ADIBELLİ katıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]