Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Danışma Komitesi (EU OSHA) tarafından Covid-19’un meslek hastalıkları listesine eklemesini sağladı. Malesef ki ülkemizde Covid-19 hala meslek hastalığı olarak tanımlanmamakta, illiyet bağı aranmaya devam etmektedir.

Avrupa’daki ve tüm dünyadaki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için çalışmaya devam eden EPSU’yu kutluyor, sendikal kazanımlarımızı hep birlikte arttırmak için birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz.

EPSU’nun açıklaması şu şekildedir:

18 Mayıs 2022 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Danışma Komitesi (EU OSHA), Covid’i meslek hastalıkları listesine ekleyerek işçilerin korunması ve savunulmasında tarihi bir adım attı.

Bu başarı, EPSU sekreterliği ve sağlık ve bakım sektöründeki yan kuruluşlarının, yüzyılın en kötü salgınıyla savaşanları korumak ve savaşmaya devam etmek için aylarca sürdürdüğü çalışmaların ardından geldi. EPSU’nun kampanyası, sendikalar birlikte çalışırsa nelerin başarılabileceğini gösteriyor.

Bu öneri, hastanelerdeki ve diğer tıbbi tesislerdeki hemşireleri ve yardımcı hemşireleri; kamu, kar amacı gütmeyen ve özel bakım evlerinde bakım çalışanları; ve diğer benzer ev asistanları, EPSU ve bağlı kuruluşları tarafından organize edilen tüm işçiler. Bu önemli adım, pandemi sırasında, özellikle sosyal bakımda milyonlarca kişinin fedakarlıklarının kabul edilmesidir. COVID’den korunmayı hak ediyorlar ve bunun bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ileriye doğru atılmış bir adım.

EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan, “Salgın, sağlık ve sosyal bakım çalışanları gibi, özellikle enfekte kişilere maruz kalanlar olmak üzere birçok işçiyi çok etkiledi. COVID-19’a yakalanma riskleri daha yüksekti ve sahip olmaya devam ediyorlardı. Binlerce sağlık ve bakım çalışanı hayatını kaybetti. Sadece sağlık çalışanlarının değil, sosyal ve evde bakım çalışanlarının da risk altında olduğunun tanınmasını talep ettik. EPSU ve ETUI liderliğindeki işçi grubu, işverenleri ve hükümetleri yeni bir giriş eklemeye ikna etti.”

Tavsiye şu şekildedir : “COVID-19, hastalık önleme, sağlık ve sosyal bakım ve ev yardımı veya pandemi bağlamında, bir enfeksiyon riskinin olduğu faaliyetlerde bir salgının olduğu sektörlerde çalışmanın neden olduğu kanıtlanmış.”

EPSU’nun sağlık ve bakım işlerinden sorumlu olan Adam Rogalewski, “Bu, meslek hastalıklarının önlenmesi, tanınması ve tazmin edilmesinin teşvik edilmesinde çok önemlidir. Meslek hastalıklarının tanınmasında Üye Devletler arasında yakınlaşmayı teşvik eder. EPSU ve bağlı kuruluşlarının saatlerce koordineli çalışması olmadan elde edemeyeceğimiz büyük bir adım. Onlara destekleri için gerçekten çok teşekkür ederim.”

Kurallar gevşetilmiş olsa da, birçok insan enfekte olmaya devam ediyor. Yeni salgınlarla birlikte, yüksek risk altındaki işçiler – genellikle güvencesiz işleri olan ve evde bakımda çalışanlar gibi düşük ücretli kadınlar – şimdi daha fazla ilgi görmeli ve pandeminin başlangıcında gördüğümüz gibi bir kenara atılmamalı.

EPSU, Avrupa’daki bakım ve sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]