2022

Haklarımız, Emeğimiz ve Sağlık Hakkımız İçin Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Olarak Üretimden Gelen Gücümüzle 14-15 Martta Mücadeleyi Büyütüyoruz.

Sosyal hizmet alanı, gerek neoliberal dönüşümün en acımasız etkilerini yaşadığımız ekonomik kriz ortamında ve gerekse de pandemi süresince artan yoksulluk koşullarında, giderek sorunlu bir alan haline gelmiştir. Sosyal hizmet alanı iktidarın himmetçi politikasıyla siyasal olarak kendini yeniden var etmeye çalıştığı bir alana dönüşmüş, sosyal dayanışma ihtiyacı içinde olan geniş kesimleri

Devamı »
2022

Haklarımız, Emeğimiz ve Sağlık Hakkımız İçin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Olarak Üretimden Gelen Gücümüzle Mart Ayında Mücadeleyi Büyütüyor, Hiçbir Yere Gitmiyoruz

Pandeminin başından beri “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diyenlerin mücadele haftasıdır 14 Mart. En temel insan hakkı olan “sağlık hakkı” için halkın sağlığı, emeğimin hakkı diyenlerin haftasıdır 14 Mart. Pandemi öncesinde olduğu gibi Tıp Bayramının 103. Yıldönümünde de;                  Sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]