2022

Anayasa Mahkemesi’nin İltisak ve İrtibat İle İlgili Kararı Hakkında Değerlendirmemiz

Anayasa Mahkemesi’nin 26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile OHAL döneminde KHK’lerle iltisak veya irtibat nedeni ile kamu görevinden çıkarmayı Anayasaya uygun bulmuş, ancak kişilerin itiraz ve yargı süreçlerinde uygulanacak temel kriterlerle hak arama yolunun açık olduğunu da belirtmiştir. AYM aynı kararında yasadışı örgütlere üyelik veya mensubiyet kriterini

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]