2022

Vazgeçmiyoruz, Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz! Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Olarak Önümüzdeki Dönem Eylem Programımızı Açıkladık

Sendikamız, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER) ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDDER) sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ağır çalışma koşulları, iş yükü, mobbing, güvencesiz çalıştırılma, sağlıkta şiddet ve özlük haklarının aşındırılmasına karşı eylem

Devamı »
Haberler

Ankara Şubemiz ve Ankara Tabip Odası: Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunumu Kamu Binalarında Olmalıdır

Ankara Şubemiz ve Ankara Tabip Odası bugün düzenledikleri ortak basın toplantısıyla “Birinci basamak sağlık hizmeti sunumu kamu binalarında olmalıdır” açıklamasında bulundu. Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında ortak açıklamayı yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yaşar Öztoprak şöyle konuştu: “Sağlık Bakanı 2022 bütçe sunumunda son 19 yılda 2.609

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]