100.Yıl ASM’de sağlıkçıların uğradığı şiddet nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Eylem Kaya Eroğlu da katıldı.

 

Basın Metni İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]