Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’nin de yazarlarından olduğu uluslararası bir dergide yayınlanan makalede yer alan ifadelere göre Türkiye’de Şubat ayında PCR testi ile kanıtlanmış Covid vakaları Tarsus Medikalpark Hastanesi’nde tedavi görmekteymiş! Şubat ve Mart aylarında söz konusu hastanede tedavi görmekte olan 24 hasta üzerinde yapılan ilaç etkinliği araştırmasının sonuçlarını yayınladıkları makalede Covid tanılı daha fazla hasta olmasına rağmen kimi kısıtlılıklar nedeniyle çalışmaya dahil edilmediği belirtiliyor.

Süreci en başından beri şeffaf yürütmeyen Sağlık Bakanlığı her gün gözümüze baka baka yalan söylüyor. Mart ayı ortasına kadar ülkede vaka olmadığı propagandası yapan bakanlık kendi ifadelerine göre ulusal çıkarlar için halk sağlığını riske atmıştır. Ulusal çıkarlar ve uluslararası saygınlık, halkına ve bilime saygılı bir idareyle, gerçek bir salgın yönetimiyle olur.

Makalenin yazarlarından olmasına rağmen halktan Covid pozitif hastalar olduğunu bilgisini saklayan Sağlık Bakan Yardımcısı ve diğer yazarlar da araştırmanın yayınlanmasına izin vermesine rağmen halktan bilgi saklanmasına göz yuman etik kurul üyeleri de Sağlık Bakanlığı da halka hesap vermek zorundadır.

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. 07.10.2020

Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content