İstanbul Anadolu Şubemiz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şiddete uğrayan sağlıkçılar için açıklama yaparak, “Sağlık Bakanlığını ve diğer ilgili mercileri sağlık emekçilerinin can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Artık yeter, tükeniyoruz. Artık yeter, yaşatırken ölmek istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık alanında giderek artan şiddet olayları, artık dayanılmaz bir noktaya geldi.  Tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, şartların ağırlaştığı, sağlık çalışanlarının canla başla mücadele verdiği bu günlerde sağlıkta şiddet haberlerinin sonu gelmiyor. 21 Eylül günü Ankara Keçiören EA Hastanesi Acil Servisinde yaşananlar, sağlık çalışanlarının hem kendi hem hastaların can güvenliğini korumaya çalıştıkları görüntüler, uygulanan sağlık politikalarından, sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran söylemlerden vazgeçilmesi, sağlıkta şiddeti önleyecek ciddi yasalar çıkarılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Göstermelik olarak çıkarılan şiddet yasasının yaptırımları olmadığı gibi caydırıcı cezalar verilmediği için de sağlık emekçileri şiddetin her türlüsüne maruz kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı’nın olay sonrası şiddeti yumuşatmaya yönelik yapmış olduğu açıklamalar sağlıktaki karanlık ve ölümcül tablonun yetkililer tarafından görüldüğünü ama hiçbir şey yapılmadığını, yapılmayacağını göstermiştir. Sağlıkta dönüşüm politikaları ile kapasitesinin çok üstünde çalışmaya zorlanan sağlık emekçileri her fırsatta tükenmişliklerini dile getirirken, uygulanan politikalarla yaratılan kışkırtılmış sağlık algısı ile hastalar yaşadıkları her sorunu sağlık emekçilerine yöneltmeye başladılar. Sistemsel bir sorunun bütün öfkesinin her türlü şiddet olarak sağlık emekçilerinden çıkartılmasını kabul etmiyoruz! Bir ülkenin sağlık hizmetini sırtlanmış binlerce sağlık çalışanının öncelikli talebi can güvenliğinin sağlanması olmamalı, Hiçbir sağlık çalışanı her gün “şiddete maruz kalır mıyım” korkusuyla işine gitmemeli. Bir an önce sağlıkta dönüşüm politikalarından vazgeçilmesi ve etkin bir şiddet yasası çıkarılmasını istiyoruz. Biz sağlık emekçileri bu koşullar altında görevimizi yerine getiremiyoruz. Sağlıkta şiddet sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda, eczanelerde,  kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığını ve diğer ilgili mercileri sağlık emekçilerinin can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Artık yeter, tükeniyoruz. Artık yeter, yaşatırken ölmek istemiyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]