İstanbul Şişli Şubemiz, geçici görevlendirmelere karşı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaparak, “Açılan her yeni hastanenin personel ihtiyacının atama bekleyen sağlık emekçilerinden giderilmesini, geçici görevlendirmelerin biran önce durdurulmasını ve bu kişilerin eski görev yerlerine iadesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Handan Mısıroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dünyada ve ülkemizde binlerce ölümle sonuçlanan Covid-19 salgınının ilk günlerinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve  Araştırma Hastanesi, çalışanları oldukça travmatik bir süreç yaşatmaktadır. Yapımına başlandığı günden 45 gün sonra hizmete açılacağı yetkili ağızlardan bütün medyada kamuoyuna duyurulan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne 27 Mayıs Çarşamba günü mesai bitiminde 48 kişiye (ebe, hemşire, radyoloji teknisyeni) 2 ay geçici görevlendirme tebliğ edilmiştir. Bu görevlendirme yapılırken yöneticiler tarafından uyulması ve izlenmesi gereken hiçbir usul-esas dikkate alınmayarak söz konusu kişilere karşı hakkaniyet ve adaletten yoksun bir yaptırım uygulanmıştır. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilgili genelgede kurum içi geçici görevlendirme usul ve esasları açıkça belirtilmiş olup, söz konusu görevlendirilmede bu esaslar yok sayılmıştır. İlgili yönetmelik gereği olağanüstü haller dışında yapılan bütün geçici görevlendirilmelerde öncelikle gönüllülük esası, eğer gönüllü yok ise ardından kurum içinde, hizmet puanı-çalışma yılı, liyakat, görevle ilgili kurumda tek çalışan olması ve görevlendirilen kişilerin özellikli durumları (ikametgah, küçük çocuğunun ve kronik hastalığının olması) gözetilmeyerek mesai bitiminde yarın yeni yerinizde çalışacaksınız denilmiştir. Görevlendirilen sağlık emekçileri içerisinde 60 yaş üstü emeklilik dilekçesini verecek olan, Covid-19 tanısıyla hastaneye yatarak tedavi gören, özellikle Covid-19 salgınında öncelikli korunması gereken riskli hastalıkları olan 3 yaş altında çocuğu olan, eşiyle aynı kurumda çalışıp ikisi de geçici görevlendirilen, Sendika iş yeri temsilcisi olan, annesi yoğun bakım ünitesinde yatan ve ona bakmakla yükümlü olan, çalıştığı birimde tek olan ve yerine ikamesi olmayan, evi çok uzakta olup ulaşım sorunu yaşayan, kişilerin bu özellikli durumları hiçbir şekilde  gözetilmemiş ve 48 kişi mağdur edilmiştir. Adı geçen hastanenin hizmete açılacağı gün kamuoyuyla paylaşılmasına rağmen orada çalıştırılacak personelin sağlanmamış olması ve bu açığın, toplama personel ile son anda tamamlanmaya çalışılması ne verilen hizmetin kalitesi, nede oraya zorlama gönderilen personel açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Yapılan bu görevlendirme, pandemi koşullarında özverili çalışmaları ile takdir toplayan sağlık çalışanlarına ağır bir tokat olmuş, iş barışı ortadan kalkarak moral ve motivasyon en aza inmiştir. Genelgede açıkça belirtilmiş kural ve kaidelerin dışında, her kurumun yazılı olmayan ama fiiliyatta kabul görmüş kendi iç teamülleri vardır ve geçici görevlendirmelerde bu iç teamüller uygulanır, bu teamüllerde öncelikli gönüllü olup olmadığı sorulur, eğer yok ise kişilerin yukarıda bahsi geçen koşulları dikkate alınıp hizmet yılı gözetilerek ve son gelenden başlanıp bu görevlendirme gerçekleştirilir. Görünen o ki bu 48 kişilik geçici görevlendirme listesinde hazırlanırken bu kurallar işletilmediği gibi tam tersi bir durum ile çalışanlar arasında çok ciddi bir ayrım yapılmıştır. Sağlık emekçilerinin hak ve çıkarları için mücadele eden sendikamız temsilci ve aktif üyeleri, yine kurum içinde 25 yılı aşkın bir süredir çalışan, emek veren kişilerin seçilmiş olması manidardır. Üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olmuş açıkta iş bekleyen binlerce hemşire, tekniker varken, onların ataması yapılmayıp taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışmak siyasi basiretsizliktir, öngörüsüzlüktür ve bu açığı diğer hastanelerden dayatma usulü personel ile kapatmak haksız ve hukuksuz bir uygulamadır. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak açılan her yeni hastanenin personel ihtiyacının atama bekleyen sağlık emekçilerinden giderilmesini, geçici görevlendirmelerin biran önce durdurulmasını ve bu kişilerin eski görev yerlerine iadesini talep ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]