Adana Şubemiz, Adana Tabip Odası ve Dev Sağlık-İş Adana Şubesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde hakları için mücadele eden sağlık emekçilerine destek verdi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başhekimliğin, emeği için mücadele veren sağlık emekçilerinin sesini duymak yerine tehditvari açıklamasını hayretle okuduk. Tüm dünyada emekçilerin yıllar önce bedel ödeyerek kazandığı eylem ve grev gibi haklarını hiç kimse kendi keyfiyetine göre kanun dışı ilan edemez. Gerek barışçıl eylemler, gerekse de grev hakkı Anayasal bir hak olduğu gibi, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarca da korunmaktadır. Bizler Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın sendikal dayanışma, yaşasın sağlık emekçilerinin dayanışması.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]