Genel Merkezden

İstanbul Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinden 15 Mart Ankara Büyük Beyaz Mitingi’ne Çağrı

İstanbul’da sağlık emek ve meslek örgütleri, 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak Büyük Beyaz Miting’e çağrı yaptı. Eş Genel Başkanımız Gönül Erden ve TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu, sağlık emek ve meslek örgütleri temsilcileri ile İstanbul Şubelerimizin yöneticilerinin katıldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi. İstanbul Tabip Odası’nda yapılan basın toplantısında

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]