Sağlık Meslek Örgütü Temsilcileri Kılıçdaroğlu’nu 15 Mart’ta Gerçekleştirilecek Beyaz Miting’e Davet Etti

Facebook
Twitter
WhatsApp

İçinde sendikamızın da olduğu sağlık meslek örgütleri temsilcilerinden oluşan heyet 27 Ocak 2020 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, başta şiddet olmak üzere sağlık alanındaki sorun ve talepleri ileterek, 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Beyaz Miting’e çağrı yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeye Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Türk Dişhekimleri Birliği adına Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy ve Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Burcu Gül, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Sevilay Şenol Çelik, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Fikri Akbin, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Yücel Yenilmez, Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Başal, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Ankara İl Başkanı Ali İpekli, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel BaşkanYardımcısı Necmettin Kılıç katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in eşlik ettiği görüşmede, sağlık alanında giderek artan şiddet, bunu yaratan nedenler ve çözüm önerilerinin yanı sıra sağlık alanında yaşanan sorunlar ele alındı.

Görüşmede, 15 Mart 2020 tarihinde sağlık alanında yaşanan şiddete dikkat çekmek amacıyla sağlık meslek örgütleri tarafından düzenlenecek Büyük Beyaz Miting ve bu süreçte gerçekleştirilecek etkinlik programı hakkında bilgi veren heyet, Kılıçdaroğlu’nu mitinge davet etti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]