Mersin Şubemizin de içinde yer aldığı Mersin Sağlık Hakkı Meclisi, Mersin Şehir Hastanesi Poliklinikler önünde bir araya gelerek “sağlıkta şiddet dursun” açıklamasında bulundu.

Mersin Sağlık Hakkı Meclisi adına ortak açıklamayı yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen şöyle konuştu: “Geçtiğimiz günlerde Şehir Hastanesinin acil polikliniğinde yine bir şiddet vakası yaşandı. Yine hekimlere, sağlık çalışanlarına darp girişiminde bulunuldu ve yine eşyalar talan edildi. Gözaltına alınan şahıs aynı gece savcılıktan serbest bırakıldı. Bundan 10 gün önce Tarsus Devlet Hastanesi’nde yine bir hekim ve bir sağlık çalışanı darp edilmiş, bizler yine basın açıklaması yapmış ve olayı kınamıştık. Her durumda tekrar ettiğimiz gibi sağlık alanında şiddetin geldiği boyuttan son derece rahatsız ve kaygılıyız. Yıllardır yapılması gerekenleri söylemekten, Sağlık Bakanlığı’nı ve yetkilileri bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya çağırmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığı’nın bu dereceye gelmiş şiddet olayları karşısında neden suskun kaldığını, neden çözüm için adım atmadığını, neden önerilerimize kulak tıkadığını merak ediyoruz. Görünen o ki sağlık alanındaki her türlü aksaklığın ve olumsuzluğun sorumluluğunun hekimlere ve sağlık çalışanlarına yüklenmesi Sağlık Bakanlığı’nın işine gelmektedir. Kutuplaştırıcı dil ve söylemler yalnız sağlık alanında değil, toplumda şiddetin körüklenmesine yol açmakta ve gelinen düzey yaşam hakkına saldırı noktasındadır. Geçtiğimiz ay içerisinde yaptığımız çalıştayda sağlıkta performans sisteminin kalkması gerektiği sonucuna vardık, zira performans kaygısı sağlık sistemine, çalışanlara ve hastalara zarar vermekte, hekim mutsuzluğu ve sağlığın ticarileşmesi de hasta şikâyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar da sağlıkta şiddet ortamını doğurmaktadır. Ülkeyi yönetenleri ve Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha uyarıyor, sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerçekçi adımlar atmaya çağırıyor ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nın önerdiğimiz şekliyle bir an önce çıkarılması talebimizi tekrarlıyoruz. Mevcut yasal yaptırımlarla bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddeti uygulayanlar, şiddetin derecesine bakılmaksızın tutuklanmalı ve en ağır cezalara çarptırılmalı, şiddetin körüklenmesine neden olan kutuplaştırıcı dil ve söylemlerden uzak durulmalı, tüm sağlık çalışanlarının çalışma şartları insana yaraşır bir hale getirilmeli, performans ve geçim kaygısından uzak bir sağlık ortamı yaratılmalıdır. Biz Mersin Sağlık Hakkı Meclisi olarak şiddete uğrayan arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olacağımızı ve özellikle hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet sona erene dek mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]