Mersin Şubemiz, 1 Ağustos’ta başlayacak olan ve 2020-2021 dönemini kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde TİS taleplerimizi kamuoyuyla paylaştı.

Yoğurt Pazarı önünde açılan stantta bir konuşma yapan Şube Eş Başkanımız Yılmaz Bozkurt, insanca yaşayacak ücret, güvenli gelecek, güvenceli iş taleplerini öne çıkararak, hukuksuz ve keyfi olarak  KHK’ler ile ihraç edilen KESK’lilerin bir an önce görevlerine iade edilmeleri gerektiğini ifade etti.

Bozkurt, TİS taleplerimizi ise şöyle özetledi: “İş güvencesini fiilen kullanılamaz hale getiren tüm düzenlemeler kaldırılsın. Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilsin, tüm kamu emekçileri güvenceli-kadrolu istihdam edilsin. Performans, esnek çalışma gibi uygulamalara son verilsin. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atansın. Ayrımsız tüm çalışanları kapsayan yeni bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası hayata geçirilsin. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için tüm kamu kurumlarında bir an önce ücretsiz kreşler açılsın.”

Mersin Şube yöneticilerimiz konuşmanın ardından bildiri dağıttı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]