Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinden Ücret ve Özlük Hakları Çalıştayı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamızın da içinde yer aldığı sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütlerinin düzenlediği “Ücret ve Özlük Hakları Çalıştayı” 18 Mayıs tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştay Özgür Müftüoğlu’nun “Ücret Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ücreti Belirleyenler Nedir”, Mehmet Zencir’in “Sağlık Reformları ve Sağlıkta Dönüşüm Sağlık Emeğinin Ücretlendirilmesini Nasıl Etkiledi, Ne Yaptı?” ve Özlem Özkan’ın “Sağlıkta Kadın Emeği ve Ücretlendirmede Eşitsizlikler” sunumlarını gerçekleştirdiği “Sağlık Emeğinin Ücretlendirilmesi” paneliyle başladı.

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin söz aldığı “Sağlık Alanında TİS Örnekleri (Türkiye/Dünya, Mesleklerin Ücretlendirme Örnekleri Türkiye /Dünya)” paneliyle devam eden çalıştay, atölye çalışmaları ve forumla sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]