Şiddeti sonlandırmak için hiç bir şey yapmayan siyasi iktidar, torba yasaya göstermelik bir madde ekleyerek kamuoyuna “sağlıkta şiddet yasası”nı yasalaştırdığı izlenimi vermiştir. Ancak bu bir kandırmacadan ibarettir. Sağlıkta şiddet olaylarının tırmanarak artması ve faillerin hala cezasız kalması da bunun göstergesidir. Artık yalanlarınıza tahammülümüz yok, sabrımız kalmadı.

Ersin Arslan’ı ölüm yıldönümünde özlemle anıyoruz. Sağlıkta şiddet yasa tasarısının yasalaşmasını ve sağlıkta şiddeti yaratan dönüşüm programının son bulmasını istiyoruz.

Sağlıkta şiddet yasa tasarısının yasalaşması ve sağlıkta şiddeti yaratan dönüşüm programının son bulması için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini her zaman olduğu gibi 17 Nisan’da da sağlıkta şiddetle mücadelede yan yana olmaya, seslerini yükseltmeye davet ediyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]