OHAL KHK’ları ile kamu görevinden ihraç edilen üyelerimizin yönetim kurullarında yer almaları nedeniyle sendikamız uzun süredir baskı ile karşı karşıya kalmakta, ihraç üyelerimizin üyelik hakları ve yönetimlerde yer alma hakları hukuki girişimlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı hakkında da 4688 sayılı Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açılmıştır. MYK üyelerimiz hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

KESK Eş Başkanları Aysun Gezen, Mehmet Bozgeyik, KESK Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar ile TTB Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör’ün de destek olmak için katıldığı duruşma 22 Ekim 2019 tarihine ertelendi.

MYK üyelerimiz ve benzer gerekçelerle şube yöneticilerimiz hakkında açılan davaları sendikamızın iç işleyişine müdahale, sendikal hak ve özgürlüklere, sendikal faaliyetlerimize yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]