Bursa: Uludağ Üniversitesi’nde Akademisyenlere Baskı Arttıkça Başarı Sıralaması Geriliyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bursa Şubemiz, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, Eğitim-Sen Bursa Şubesi ve TMMOB bileşenleri BAOB Toplantı Salonunda  yaptıkları ortak basın açıklamasıyla Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı ve üniversitelere rektör atama politikasını eleştirdiler.

Basın toplantısında ilk sözü alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, üniversitelerin özerkliği ve öğretim elemanlarının fikir özgürlüğünün tamamen ayaklar altına alınmış durumda olduğunu söyledi. Adıyaman şöyle konuştu: “Üniversitelerde, tamamen biat eden tek tip öğretim üyesi isteniyor. Eskiden rektörlük seçimleri yapıldığı zaman sonuca saygı duyulsun derdik. Artık onu da söylemeye gerek yok, seçimler de ortadan kalktı tamamen atamayla yapılıyor. Artık liyakata ve bilimsel veriler doğrultusunda öğretim üyesi alınırken artık neredeyse rektörün atamasıyla alınıyor.” Adıyaman, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında rektörlükçe yapılan işlemi TTB olarak kabul etmediklerini ve Kayıhan Pala’nın yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

Ortak basın açıklamasını yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Güzide Elitez ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bursa Uludağ Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) raporlarına göre gerek dünya genel sıralamasında, gerekse de tıp ve sağlık bilimleri alanında dünya bilim alanı sıralamalarında büyük bir gerileme yaşamaktadır. 2011 yılında dünya üniversiteler genel sıralamasında 862. sırada olan Uludağ Üniversitesi, 364 sıra gerileyerek 2018 yılında 1226.sıraya düşmüştür. Ne yazık ki 1970’li yıllarda büyük emek ve çabalarla kurulan Üniversitemiz, bırakınız ilk beş yüz üniversite arasına girmeyi, artık dünyanın ilk bin üniversitesi içerisinde bile yer alamamaktadır. 2011 yılında dünya tıp ve sağlık bilimleri fakülteleri arasında 510.sırada olan kentimizin göz bebeği Tıp Fakültemiz, ne yazık ki 367 sıra gerileyerek 2017 yılında 877. sıraya düşmüş bulunmaktadır. 2011 yılında dünyanın ilk beş yüz tıp fakültesi arasına girmeye çok yaklaşmış olan Tıp Fakültemiz; böyle giderse önümüzdeki yıllarda ilk bin tıp fakültesi içerisinde bile kendisine yer bulamayabilir. Uludağ Üniversitesi öğrenci memnuniyetinde de giderek gerilemektedir. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarına göre; Uludağ Üniversitesi öğrencilerin genel memnuniyetinde 2016’dan 2018’e 50.sıradan 66.sıraya, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyette ise 69’dan 97.sıraya gerilemiştir. Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki kötü yönetim; hem bilimsel sıralamalarda düşüşle hem de akademisyen, çalışan ve öğrenci memnuniyetindeki azalmayla kendisini göstermektedir.”

Elitez’in ardından söz alan ve rektör atamasıyla başlayan hukuksuz sürecin devam ettiğini söyleyen Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Derya Şimşek Aksakal: “ Üniversitedeki bu gerileme rektörün uygulamaları sonucudur. Üniversitede üyelerimiz farklı bir şekilde mobinge maruz kalıyor. Örneğin üyesi olduğu sendikanın bir eylemine katıldığı için soruşturma açılıyor ve ceza veriliyor. Rektör Yusuf Ulcay bu üniversiteyi ben istediğim gibi yürütürüm. Benim dışımda istenen herhangi bir şeyi dikkate almam ve hiçbir koşulda benim sözümden çıkmayacak biat edecek akademisyenler, idari personel bekliyorum tavrını ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Ama biz her zaman ki gibi doğa, toplum ve insan yararına bir üniversite söylemini devam ettirip bununla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Rektör Ulcay değişse de değişmese de biz üniversitedeki örgütlenmemizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Üniversitenin bodrum katlarında tadilat yapıldığını belirten Bursa Şube Eş Başkanımız İrfan Açık da “Yapılan bu tadilatta asbest boruları tamamen dışarıda, bu konuyla ilgi hiçbir düzeltme yapılmadan orada insanların çalıştırıldığı tespit edildi. Bu konuyu Tıp Fakültesi rektörüne bildirmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu uygulamaya derhal son verilerek gerekli araştırmanın yapılıp ondan sonra tadilat işlemlerinin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bir diğer konu ise son günlerde aldığımız duyumlar var. Üniversitede ki başhemşire, üç tane başhemşire yardımcısı çeşitli uygulamalar öğretim üyesi olacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Kendi branşları dışında başka bir atamalarla öğretim üyesi ve kadrolara geçilmesi ile ilgi. Bunu rektöre soruyoruz bir başhemşire, üç başhemşire yardımcısı nasıl bu tür kadrolara atama yapılıyor. Eğer doğru ise bunu basınla paylaşmasını istiyoruz” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]