Adıyaman Şubemiz, “Performansa dayalı döner sermaye uygulamasına son verilsin” konulu basın toplantısı düzenledi.

Açıklamayı yapan Şube Eş Başkanımız Hasan Deniz, şöyle konuştu: “Ekonomik kriz ile birlikte artan hayat pahalılığı milyonlarca emekçinin yaşamını alt üst etmeye devam ediyor. Gelirinin önemli bir bölümünü gıda ürünlerine, kira, elektrik, su, doğalgaz gibi temel tüketim maddelerine kalanını ise eğitim ve sağlığa ayırmak zorunda kalan emekçilerin yaşadığı enflasyon resmi enflasyonun çok daha üstündedir. AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı hastaneleri işletme, hastaları müşteri olarak gören bir projedir. Böyle görüldüğü için sağlık; üzerinden para kazanılan ve kârlılık elde edilen bir sektör haline dönüşmüştür. Sağlıkta uygulanan vahşi performans sistemi ile de sağlık emekçileri üzerinde tahribatlar yaratılmış, çalışanlar arasındaki uyum bozulmuş, adaletsiz katsayı hesaplamaları ile gelir eşitsizliği derinleştirilmiş, rekabet körüklenmiş ve sağlık hizmeti sunumunun dengesi bozulmuştur.

Biz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, döner sermaye uygulamasına karşıyız, fakat mevcut uygulamanın eşitlikçi olması ve cezalandırma amaçlı uygulanmaması için de gerekli mücadeleyi yürütmekteyiz. Bizler sağlık emekçileri arasındaki eşitsizliği derinleştiren performansa bağlı döner sermaye uygulamasının derhal kaldırılmasını, tüm çalışanların ücretlerinin insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesini ve ücretlerin emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz. SES olarak döner sermaye sistemini tasvip etmediğimizi baştan söyledik ancak buna rağmen döner sermaye ve performans sisteminde ısrar edildi. Gelinen durum, sağlık çalışanlarının durumlarının daha da kötüye gideceğini gösteriyor. Bazı hastanelerde döner sermaye payı ödemeleri iyice azaltıldı, bazı hastanelerde hiç ödenemez hale geldi. Çok düşük miktarlardaki döner sermaye payı ödenmesi, yaşanan krizin faturasının emekçilere yansıtılmasından başka bir şey değildir. Bu kabul edilemez! Yaşanan krizin faturasını krizi yaratanlar ödesin! SES olarak tüm sağlık emekçilerinin haklarını savunacağımızı ve her halükarda arkasında duracağımızı ve hak kayıplarının takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]