Adana Şubemiz, 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle şube binasında basın toplantısı düzenledi.

Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, her 14 Mart’ta ve seçim dönemlerinde iktidarın vaatlerde bulunduğuna dikkat çekerek, sonuçta sorunların çözülmediğini ve devam ettiğini ifade etti.

Sağlık alanında yaşanan sorunları anlatan Yüksel, “Uyguladığı sağlıkta dönüşüm programı ile halkın sağlığını paranın egemenliğine tabi kılan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kölece çalışma koşullarına mahkum eden siyasi iktidar hem 14 Mart sağlık haftasını, hem de yerel seçimleri hesaba katarak yine vaatlerini sıralamaktan geri kalmayacak. Sonra o vaatleri yeniden kullanılmak üzere bir kenara kaldıracaklar” diye konuştu.

Yüksel sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik belirledikleri talepleri elde etmek için göstermiş olduğu kararlılığı ve oluşturulan kamuoyu ile bu yıl Ağustos ayında gerçekleşecek, 2020-2021 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşme sürecine de “gerçek sendika ile gerçek toplu sözleşme” şiarıyla dahil olacağız. 2019 yılı TİS görüşmelerinin krizin faturasının emekçilere kesilmek istendiği bir dönemde gerçekleşecek olması; aynı zamanda 2019 yılının sadece kamu emekçileri için değil birçok işçi kesimi açısından da (önceki toplu sözleşme döneminde grevleri yasaklanan cam işçileri ve metal işçileri, tekstil işçileri, kamu işçileri- belediye işçileri vb.) TİS görüşmelerinin olacağı bir yıl olması, TİS süreçlerini emekçilerin krize karşı mücadelesinde çok daha önemli hale getirmektedir. Yürütmekte olduğumuz fiili hizmet süresi zammı ve ek göstergelerimizin yükseltilmesi mücadelesinin yanına ücretlerimizin iyileştirilmesi talebini de ekleyerek, en düşük sağlık ve sosyal hizmet emekçisi temel ücretinin TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı olan 6500 lira olması için 1 Nisan – 10 Mayıs tarihleri arasında yerellerde eylem ve etkinlikler düzenleyecek ve 11 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleşecek bir buluşma ile taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bunun yanı sıra KHK’ların ve güvenlik soruşturmalarının iptali ve oluşan tüm mağduriyetlerin giderilmesi, güvenceli istihdamın önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik krizin yükünün emekçilere değil krizi yaratanlara fatura edilmesi vb. talepleri içeren bir mücadeleyi hayata geçireceğiz. Toplu sözleşme masasında yandaş sendikanın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini görmezden gelen talepleri yerine işyerlerinde birlikte hazırladığımız talepler ile olacağız. Yandaş sendika ve iktidarın, TİS’i muğlaklaştırdığı bir sürecin önüne geçmek için TİS sürecinde olması gerekeni ifade ettiğimiz bir kitapçıkla emekçileri bilgilendirme çalışmaları yürütecek,15 Mayıs – 15 Haziran tarihlerinde işyerlerinde TİS sandıkları kurarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini belirleyecek, belirlenen talepleri işyerlerinde, illerde yapılan basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşacak, illerde toplanan bu talepleri taşıyan TİS otobüsleri ile TİS görüşmelerinin başladığı gün ve saatte Ankara’da Çalışma Bakanlığı önünde olacak şekilde farklı bölgelerden hareket ederek ve uğradığımız her ilde TİS kürsüleri kurarak taleplerimizin kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacağız. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve halkımızı taleplerimizin etrafında birleşmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya davet ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]