Aile Sağlık Merkezlerinin işletim giderlerinin karşılanması (elektrik, su, doğalgaz, sarf malzemesi vb.) ve merkezlerde çalışan aile sağlığı personeline ödeme yapılması için aile hekimlerine her ayın 8’ine kadar ödenmesi gereken cari ödenekler kaleminin birçok ilde ödenmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı’na yazı yazmıştık. Aile hekimleri ücretlerinin ödenmesi için Sağlık Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

Bugün itibariyle aile hekimlerine cari ödeneklerin yapılmaya başlandığı bilgisi genel merkezimize ulaşmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]