KESK: OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Derhal Lağvedilmeli, Hukuksuz İhraç Edilen Kamu Emekçileri Görevlerine İade Edilmelidir!

Facebook
Twitter
WhatsApp

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve iki yıl süren OHAL kapsamında 32 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılmış, 4543’ü bağlı sendikalarımızın üyesi olmak üzere toplam 135 bin 144 kamu görevlisi yargı süreci devre dışı bırakılarak, tamamen siyasi ve idari tasarruflar sonucunda hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiştir.

İktidar hukuksuz ihraçlara son vermek yerine, 23 Ocak 2017 günü 685 sayılı OHAL KHK’sı ile iki yıl süre içinde kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilen ‘OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nu kurmuştur. Komisyon Temmuz 2017 tarihinden itibaren başvuru almaya başlamıştır. Komisyonun görev süresi 26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 1 yıl uzatılmıştır.

Komisyon şu ana kadar 125 bin 600 başvurudan 50 bin 300 dosyayı incelenmiş, 3 bin 700 başvuruyu kabul ederken 46 bin 600’nü ret etmiştir. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızdan ihraç edilenlerin başvurularından 60 üyenin başvurusu kabul edilirken 135 üyenin ki ret edilmiştir.

Başvurusu ret edilen yaklaşık 47 bin başvuru sahibinin HSK tarafından özel olarak 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]