Stajyer öğrencilerin hastanelerde yemek yeme hakkı keyfi olarak engellenmesi üzerine sendikamız tarafından yürütülen mücadele ve girişimler sonuç verdi. Yemek hakkı geri alındı.

Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ile stajyerlerin yemek hakkı düzenlendi.

Bir kez daha söylüyoruz: Stajyerlerin yemeğinden, emekçilerin haklarından tasarruf edilemez.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219-8.pdf

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]