Antalya Şubemiz ile Büro Emekçileri Sendikası ve Tüm Emekliler Sendikası Antalya Şubeleri, “Krizi Konuşuyoruz” başlıklı panel düzenledi.

Aydın Kanza Parkı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde, yaşanan ekonomik krizin emekçilere, emeklilere, dar gelirlilere, sendikalara yansıması, krizin insanların ruh sağlıklarına etkisi başta olmak üzere krizin birçok boyutu ile alındı.

BES Genel Başkanı Serpil Akpınar ve üyemiz TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taha Karaman’ın konuşmacı olduğu panelin kolaylaştırıcılığını ise Eğitimci Bahri Mercan yaptı.

İlginin yoğun olduğu panel, katılımcıların görüş ve önerileri ile son buldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]