Diyarbakır: Bu Yasa Tasarısını Kabul Etmeyeceğiz, Kandırmaca Değil Haklarımızı İstiyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Diyarbakır Şubemiz, Diyarbakır Tabip Odası ve Diyarbakır Diş Hekimleri Odası’nın TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Kanun Teklifiyle ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapmak istediği açıklama polisin engellemesi ile karşılaştı. Açıklama yapılmasına izin vermeyeceklerini belirten emniyet yetkilileri, yapılan görüşmeler sonucunda açıklama yapılabileceğini söyledi. Bunun üzerine kurum temsilcileri ve üyeleri binanın bahçesine girdikleri sırada Diyarbakır eski Şube Eş Başkanımız Ramazan Kaval’ın önünü kesen polisler, Kaval’ın sağlıkçı olmamasını gerekçe göstererek bahçeye girmesine izin vermedi. Yaşanan gerginlik üzerine yeniden yapılan görüşmeler sırasında bir polisin, kadın yöneticilerimizden birine yönelik sözlü hakaretlerde bulunması üzerine çıkan gerginlik sırasında polisin müdahalesine tepki gösterildi.

Çıkan gerginliğin ardından İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamaya, KESK Şubeler Platformu, TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya ve HDP İl ve ilçe yöneticileri de katılım sağladı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, yaptığı konuşmada polislerin hukuk dışı tavırlarına tepki gösterdi.

Şube Eş Başkanımız Recep Oruç ise ihraç edilen 150 bin emekçinin toplumdan izole edilerek medeni bir ölüme terk edildiğini ifade etti. Çıkarılması düşünülen yasanın sağlıkçılara yeni sorunlar getireceğini belirten Oruç, “terör” ve “iltisak” kavramlarının AKP hükümetinin yaptıklarını örtmediğini, bundan dolayı hukuk dışı uygulamaların yasa ile önlerine konmak istendiğini dile getirdi.

Ortak açıklamayı yapan Diyarbakır Tabip Odası Sekreteri Orhan İlim, şöyle konuştu: “AKP milletvekillerince 30 Ekim 2018 günü TBMM’ye sunulan ve sağlık çalışanlarının-hekimlerin taleplerinin karşılanması bir yana; yakıcı mağduriyetler yaratacak, sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut hiçbir adım atmayan, “KHK ve Güvenlik Soruşturması” gerekçesiyle binlerce hekimi, sağlıkçıyı işsizliğe mahkûm edecek olan, haktan, hukuktan, en temel vatandaşlık haklarından uzak bütünüyle kötü niyetli bir kanun teklifi ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Bu kanun teklifi kamuoyuna “sağlıkta şiddet yasası” şeklinde lanse edilerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmeye başlanan kanun teklifi sağlıkta şiddeti önlemeye dönük bir teklif değil; bir aldatmacadır. Meslek örgütlerinin, sendikaların, sağlık alanında örgütlü kesimlerin görüş ve önerisi alınmadan torba yasalarda sıkça yaşadığımızın bir benzeri yapılarak birçok hususta düzenleme getirilmiş; esasında bu düzenlemeler ile sermaye ve yandaşlara rant sağlanması hedeflenmiştir. Bu düzenlemeler ile haksız-hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve hangi kriterlerle yapıldığı belli olmayan güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan hekim ve diş hekimlerine özel sektörde çalışma yasaklanarak tam bir medeni ölü hali dayatılmak istenmektedir. Bir kanunla bu kişilerin çalışmasını yasaklamak Anayasaya aykırı olduğu gibi temel hak ve özgürlüklere ve uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Anayasada düzenlenen çalışma hakkı başta olmak üzere sözleşme yapma hakkının ihlali de söz konusudur. Bu düzenlemenin yasalaşması Anayasanın bilerek ve isteyerek ihlali anlamına gelecektir. Sağlık çalışanlarına-hekimlere işsizliğin dayatılmasını, yoksulluk ve açlıkla tehdit etme çabalarını, meslek örgütlerini yok sayan antidemokratik yaklaşımları ve bu yasa önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir. SES Diyarbakır şubesi, Diyarbakır Tabip Odası ve Diyarbakır Diş Hekimleri Odası üyeleri olarak yaşama adanmış onurlu mesleklerin mensupları olarak bu kanun teklifine karşı birlikte kararlılıkla mücadele edeceğimizi, TBMM’de bu yanlış ve sağlıkçı karşıtı yasa teklifini durdurup, sorunlarımızın çözümüne dair maddeler içeren bir yasa teklifine bürünmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]