30 Ekim 2018 günü TBMM’ye sunulan AKP teklifi ile sağlık ile ilgili birçok kanun ve KHK’larda değişiklik yapılması istenmiştir. Teklif 44 maddeden oluşup sağlıkta şiddet ile ilgili düzenleme sadece 1 maddede (24. Madde)  yer almaktadır. Teklifin 24.maddesindeki düzenleme taleplerimizi karşılamaktan oldukça uzaktır. Diğer maddeler ise çok farklı konuları içermekte ve özellikle bazı sağlık çalışanları bakımından özlük haklarını kısıtlamaktadır. Kamuoyuna sağlıkta şiddet yasası olarak sunulmasının bir aldatmaca olduğunu belirtmek isteriz.

Sendikamız teklif üzerinde detaylı olarak incelemelerine devam etmektedir. En kısa zamanda teklif ile ilgili görüşümüz kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]