Şubemizin de bileşenlerinden olduğu Mersin Kadın Platformu, bekçiler tarafından trans kadınlara yönelik baskılara karşı Özgür Çocuk Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Platform adına ortak açıklamayı yapan Günebakan Kadın Derneği’nden Zübeyde Akpınar, son günlerde Mersin’de ve bazı diğer illerde polis veya bekçiler tarafından trans kadınların kıyafetlerinden dolayı karakola götürülerek kabahatler kanunundan cezalar yazıldığını ve daha sonra güvenliksiz alanlara bırakılarak yaşamlarının tehlikeye atıldığına dikkat çekti.

Akpınar, sözlerine şöyle devam etti: “Kadınların istedikleri saatte, istedikleri yerde dolaşmaları engellenmeye çalışılmakta, yaşam alanlarına, yaşam tarzlarına müdahale edilmektedir. Görevleri kent güvenliğini sağlamak olan kolluk kuvvetleri kadınların güvenle dolaşmaları için ortam yaratmak yerine kadınların özgürlüğünü kısıtlayan müdahalelerde bulunmalarını Mersin Kadın Platformu olarak kınıyoruz/reddediyoruz. Kadınlara yönelik farklı alanlardan gerçekleştirilen saldırılar uzunca süredir dile getirdiğimiz AKP iktidarının niyetinin açık görünümüdür. Çünkü bunlar sokakta hamile olanlar gezmesin, kahkaha atmayın, şort giymeyin, örgütlenmeyin, itiraz etmeyin, çok çocuk doğurun,  kısaca ne dersek onu yapın, onu yaşayın diyen iktidarın somut pratikleridir. Bu söylemler kadını ikincilleştiren, eve hapseden, sadece kadının değil toplumun gelişiminin de önünde engel olan bir zihniyetin sonucudur. Ve bunun yerellere yansıması polis, bekçi eliyle topluma dayatılması, kadını-toplumu kendi bakış açılarına göre dizayn etme çabasıdır. AKP iktidarının kadınların hayatın hiçbir alanından geri çekilmeyeceğini anladığı için; gece bekçileri aracılığı ile sokakları, işyerlerindeki saldırı ve baskılar aracılığı ile emek alanını, siyaset ve basın alanına yönelik saldırı ile de söz söyleme ve değiştirme gücümüzü engellemeye çalışması boşunadır. Biz buradan tüm yetkililere tekrar sesleniyoruz. Kadınlar sokakları terk etmeyecekler. Sokakları, şehirleri daha güvenli yaşam alanları haline getirmek sizin göreviniz. Yıllarca bedeller ödeyerek kazandığımız haklarımızı savunmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Erkek egemen zihniyetinizle yaşamın her alanında mücadele edeceğiz. Biz kadınlar yılmayacağız, susmayacağız, kazanımlarımızdan ödün vermeyeceğiz.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]