Kayseri Şubemiz, Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yemekhaneleri önlerinde sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dâhil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını ortadan kaldıran taleplerin yer aldığı imza kampanyası için stant açtı.

Şubemiz ayrıca Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde de sağlık emekçileriyle imza kampanyası çalışması yürüttü.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]