Kdz. Ereğli Kadın Platformu Çocuk İstismarlarına Karşı Sokağa Çıktı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Kdz. Ereğli Kadın Platformu, Çilek Kadın Heykeli önünde yaptığı eylemle çocuk istismarına karşı çıktı. Kdz. Ereğli halkının da destek verdiği eylemde ortak açıklamayı Platform Sözcüsü Zonguldak Şube Kadın Sekreterimiz Hamide İpek yaptı.

İpek, son günlerde yaşanan çocuk istismarı ve ölümlerine değinerek, “Bu hafta gündemde olan Eylül ve Leyla gibi haberdar bile olamadığımız yüzlerce çocuk var. Son 10 yılda cinsel istismar % 700 arttı, 280 binden fazla çocuk tacize tecavüze uğradı, 483 binden fazla çocuk devlet izniyle evlendirildi. Son 6 yılda 412 bin çocuk anne oldu. Kadın cinayetleri her geçen gün arttı. Adalet bakanlığının verilerine göre yılda ortalama 17 bin çocuk istismarı davası açıldı ve bu davaların yüzde 45’i mahkumiyetle sonuçlanmadı ve çocuk tecavüzlerinin sadece yüzde beşi ortaya çıktı” diye konuştu.

Cinsel istismarı önlemek için cezaların arttırılmasının çözüm olmadığının altını çizen İpek, sözlerine şöyle devam etti: “Suçluyu tıbbi uygulamalarla cezalandırmaya çalışmak kısas, linç,  idam gibi çağdışı cezalandırma yöntemlerinin önünü açacak tehlikeli bir adımdır. Sorunun ana kaynağını bulup üzerine gitmek ve suçun işlenmesini önlemek gerekir. Bunlar yapılmadan sadece cezaların artırılması caydırıcı olmaz. Hükümet çağdaş ceza hukukundan uzaklaşan “göze göz dişe dış” sistemi ile ceza kanununa 40’lı 30’lu yıllara varan ceza mahkumiyetleri koyarak cinsel istismar suçu ile mücadele edebileceğini düşünüyorsa yanılıyor. Cezaların ağırlığı suçun işlenmesinin önlenmesinde belli bir etkisi sahip olsa ABD’nin idam cezasının olduğu eyaletlerinde suç oranlarında büyük çapta bir azalma olmaması sorunun ağır cezalarla çözülemeyeceğini gösteriyor. Cinsel istismar ile mücadele ancak çocuğu merkeze alan politikaların yasalarla desteklenmesiyle mümkündür. Önleme ve koruma felsefesini merkeze alan hak temelli bütüncül bir çocuk koruma politikası hayata geçirilmelidir. Cinsel istismarlarda zaman aşımı sorununa çözüm bulunmalı, çocuğun beyanının hukuki değeri güçlendirilmeli. Cezalar yeniden değerlendirilmeli ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda uluslararası sözleşmeler ve iyi örnek oluşturan ülkelerin deneyimleri incelenmeli. Cinsel istismara uğrayan çocuklar için yardım ve destek mekanizmaları kurulmalı. Çocuk yaşta ve zorla evlendirmeyi önleyecek ve tüm sorumlular hakkında caydırıcı cezalar getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı. Failin çocuk olduğu durumlara ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmalı. Kadınların ve çocukların şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldıklarında başvuracakları merkezler yaygınlaştırılmalı. Cinsel istismara karşı koruyucu-önleyici cinsel sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi başta çocuklar olmak üzere herkes için erişilebilir hale gelmelidir.”

dav

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]