Diyarbakır Şubemiz, ASP İl Müdürü tarafından özellikle daha önce sendikamızda yöneticilik yapanlara, işyeri temsilcilerimize, üyelerimize ve diğer tüm çalışanlara yönelik açık ayrımcılık ve mobbing uygulanmasına, Bakanlık ve Müdürlük tarafından yürütülen hizmet içi eğitim programlarına üyelerimizin dâhil edilmemesine ve katılımlarının engellenmesine ilişkin şube binamızda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basına açıklama yapan işyeri temsilcimiz Şiyar Güldiken, sosyal hizmetlerin doğru uygulanmamasındaki sorunların yanı sıra sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının da gün geçtikçe arttığını vurguladı.

Sosyal hizmet alanında yıllardır uygulanan politikalar ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması ile sosyal hizmetlerin yeniden yapılandırılması kapsamında yapılan uygulamaların, Bakanlığın yerel yöneticilerinin eliyle sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunları çözmek bir yana bunları daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Güldiken, sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum, Diyarbakır ilinde yaşanan olayları da dikkate aldığımızda ve Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Sosyal Hizmet alanında hiçbir deneyimi ve bilgisi olmayan, bölgeyi tanımayan, bölge hassasiyetini taşımayan bir idare tarafından yönetilmesiyle daha da derinleşmiştir. Mevcut İl Müdürü tarafından daha nitelikli bir sosyal hizmet için çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmadığı gibi iş barışını hiçe sayacak uygulamalar yapılmaktadır. Bir idareci olarak tüm çalışanlara tarafsız davranması gerekirken, aksine sendikamız üyelerine yönelik ciddi bir mobbing uygulanmakta ve ayrımcılık yapılmaktadır. Yaşanan sorunlara ilişkin defalarca Bakanlık ve valilik yetkililerine çağrıda bulunmamıza rağmen bu konuda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yetkililerin bu sorunlar karşısında duyarsızlığı mevcut. İl müdürü sahip olduğu “yetkileri” “ hak” olarak görmekte,  bu yetkisini personele karşı mobbing ve ayrımcılık olarak kullanmaktadır. Diyarbakır ASP İl Müdürü tarafından özellikle daha önce sendikada yöneticilik yapan, işyeri temsilcilerimize, üyelerimize ve diğer tüm çalışanlara yönelik açık bir ayrımcılık ve mobbing yapılmakta, Bakanlık ve müdürlük tarafından yürütülen hizmet içi eğitim programlarına üyelerimizin dâhil edilmemekte ve katılımları engellenmektedir.”

Güldiken, ASP İl Müdürlüğü’nde yaşananları ise şöyle aktardı:

-Bakanlık tarafından Aralık 2017 tarihinde yapılan Boşanma Süreci Eğitimi katılımcı listesinde üyemizin ismi yayınlanmasına rağmen İl Müdürü tarafından Eğitim Hizmetleri Dairesi ile görüşülerek başka isimlerle değiştirilmiştir.

-02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında ASP Bakanlığı ve UNICEF tarafından düzenlenen Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Temel Düzey Eğitici Eğitimi’nin hazırlık çalışmaları Mayıs ayından bu güne kadar devam etmiştir. 2015 yılında başlatılan bu eğitimlere tüm illerden birçok kurum çalışanı olduğu gibi Diyarbakır ilinden de üyelerimiz katılmıştır. Kurumların hizmet içi eğitim düzenlemesindeki temel amaç, hizmet kalitelerini arttırmaktır. Yukarıda bahsedilen eğitim sonunda da söz konusu üyelerimiz, bu alanda birçok çalışma yapmış ve yaptıkları çalışmalar sonucunda bakanlığın, proje sahibi UNICEF’ten ve Avrupa’dan takdir toplamasına vesile olmuştur. 02-06 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan eğitim için Bakanlık Onayı ve ekli katılımcı listesinde ismi olan üyelerimizin katılımı İl Müdürü tarafından engellenmiştir. İllere gönderilen ve listede ismi olanlar dışında kimsenin katılamayacağı belirtilmesine rağmen, İl Müdürü tarafından başka çalışanlarla görüşülerek eğitime gönderilmek istenmiş ancak katılmak için gönüllü bulunamadığı için Eğitim Dairesi’ne “iş yoğunluğu” gerekçesiyle Diyarbakır ilinden katılım sağlanmayacağına dair bilgi verilmiştir.

-Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi için yapılan Eğitimciler Eğitimine üyelerimizin gönüllü olmasına rağmen, eğitime dâhil edilmemiş ve katılımları engellenmiştir.

-Kuruluş ziyaretleri esnasında üyelerimize yönelik saldırgan tavırlarıyla tahrik etmekte ve hakaret etmekte, Hiçbir tartışma yaşanmamasına rağmen üyelerimize yönelik gerçek dışı iddialarla tutanak tutulmakta, Kuruluş idarecilerine, üyelerimize yönelik haklı haksız her türlü cezanın verilmesi talimatını verilmektedir.

-İl Müdürü, Ramazan Ayı’nda Kayapınar Sosyal Hizmet Merkezi’ni ziyareti sırasında çay ocağının fişini çekmiş ve danışma yönlendirme personeline küfrederek açıkça hakaret etmiş bu da yetmezmiş gibi savunma talep etmiştir.

-İlimizde yaklaşık 1 yıldır açılan çevre ilçelerdeki SHM’lere tüm çalışanlar tarafından talep edilen, sıra ve kura çekme yöntemiyle görevlendirme yapılması talebi görmezden gelinerek, cezalandırma yöntemiyle görevlendirmeler yapmakta ve iş barışını bozmaktadır. İl Müdürü, kuruluş müdürleri ile yaptığı her toplantıda “anlaşamadığınız biri varsa hemen yerini değiştirelim” diyerek, tüm çalışanlara açık bir mobing uygulamaktadır.

-Önceden Hizmet Alımı yoluyla kurumda çalışan personeli, iş güvenceleri olamaması nedeniyle işten atmayla tehdit ederken şimdi ise 4/D Geçici İşçi kadrosuna alınmaları nedeniyle de bu durumu bir lütuf gibi kullanarak her seferinde çalışanlara kendisi sayesinde kadroya alındıklarını söyleyerek baskı yapmaktadır.

-İl Müdürü, çalışanların ortak emeği olan etkinlik ve işleri kendisi yapmış gibi göstermekte ve verilen emeği hiçe saymaktır. Bu durum çalışanlarda motivasyon kaybına neden olmaktadır.

Güldiken konuşmasına şu sorularla devam etti:

-Bakanlığın, yapmayı planladığı eğitimler için “ismi olanlar değiştirilemez” ibaresiyle Bakanlık Onayı aldığı ve resmi internet sitesinde yayımladığı katılımcı listesine, İl Müdürü tarafından birçok kez hem de aynı kişilere yönelik yaptığı müdahaleye bir cevabı var mıdır?

-Eğitimlere katılabilmek ya da eğitim listelerinden çıkarılmamak için aldığı eğitimin hakkını vermek, işini ve mesleğini doğru yapmak mı yoksa Müdürleri ile iyi anlaşmak mı gerekir?

-UNICEF’in 2015 yılından bugüne kadar Bakanlıkla yaptığı eğitimlerin devamlılığı ve amacına hizmet edip etmediğine ilişkin duyarlılığı hangi düzeydedir?

-Kendisine yakın olan kurum çalışanlarının birinci ve ikinci derecede akrabalarından 5-6’  sının usulsüz şekillerle işe alınmalarına ilişkin bakanlığın bir fikri var mıdır?

-Diyarbakır ASP İl Müdürlüğü görevine geldiği 2 yılı aşan tarihten bugüne kadar birçok defa farklı görev, görüş ve sendika mensubu tarafından Bakanlığa iletilen, çalışanlara mobing konusundaki şikâyetlere ilişkin Bakanlığın herhangi bir cevabı var mıdır?

Güldiken, “Yaşanan sorunların ve sorduğumuz sorular için yetkilileri göreve çağırıyor ve bunların takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Özellikle Aile ve Sosyal politikalar gibi toplum açısından hassas kurumlarda çalışan emekçilerin ve bu kurumdan hizmet alanların hakkını savunmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyor ve herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]