Batman Şubemiz ile Batman Tabip Odası Batman Bölge Devlet Hastanesi Poliklinik girişi önünde eylem yaparak, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın 17 Temmuz 2018 günü Harran üniversitesi Çocuk Acilde görevi başında iken hasta yakını tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, son süreçte sağlık emekçilerine yapılan saldırılar kınanırken, “AKP iktidarı eli ile yaratılan çarpıtılmış sağlık algısının toplumda yarattığı tahribatla beraber, mevcut iktidarın sağlık emekçilerini her fırsatta halk ile karşı karşıya getirecek beyanlarda bulunması, hedefe koyması yaşanan saldırının/saldırıların pervasızlaşmasını sebebini ortaya koymaktadır” denildi.

Açıklamada, Sağlıkta Şiddet Yasasının çıkarılmasının önemine de değinildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]