Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Ticarileştirenlere, Emekçileri Köleleştirenlere Oy Yok!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz bugün genel merkez toplantı salonumuzda düzenledikleri basın toplantısında 24 Haziran baskın seçimlerine dair tutumunu açıkladı.

Açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, AKP’nin rejim değişikliği ile tek adam diktatörlüğünü bir an önce hayata geçirmek için baskın seçim kararı alarak bir kez daha toplumun önüne sandık koyduğuna dikkat çekerek, 16 yıl boyunca emeğin haklarını gasp ederek yaşam koşullarını gerileten AKP’nin bir arada ve kardeşçe yaşam talebini de insanların arasına kin ve nefret tohumları ekerek yok etmeye çalıştığını ifade etti.

Başta sağlık alanı olmak üzere kamusal alanın bütününde uygulanan dönüşüm programı ile iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalışmanın esas çalıştırma biçimine dönüştürüldüğünü vurgulayan Erden, sözlerine şöyle devam etti: “Kamu hizmetleri de paranın egemenliğine tabi kılınarak sosyal devlet uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. Emekçiler olarak çalışırken ve emeklilikte aldığımız düşük ücret gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdi, açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edildik. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşanan süreç, genel çalışma hayatında yaşadıklarımızdan farklı değildir. 16 yıl boyunca sorunlar biriktiren iktidar seçim beyannamesinden de görülebileceği gibi sağlıkta ve sosyal hizmette yarattığı bu yıkımla övünmekte ve dönüşümü yani yıkımı hız kesmeden devam ettireceğini vaad etmektedir. İktidara geldiği 2002 tarihinden itibaren “ne kadar para o kadar sağlık hizmeti” anlayışıyla hareket eden AKP, sağlığa zarar vermiştir.”

AKP’nin iktidarda bulunduğu 16 yıl boyunca sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşananları maddeler halinde aktaran Erden, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini de dile getirdi.

Erden, böylesi bir baskın seçim sürecinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunların kaynağı olan AKP iktidarına ve cumhur ittifakına oy vermeyeceğini vurgulayarak, “Geleceğimize sahip çıkacak, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir gelecek için taleplerimizi daha güçlü savunmaya ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Muhalefette olan siyasi partiler ve adayların da sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini ve halkın nitelikli, erişilebilir, parasız, anadilinde sağlık hizmetine erişimi önündeki engellerin ortadan kalkması için net bir tutum almalarını ve bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz. Taleplerimiz açık ve nettir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için dün olduğu gibi, yarın da mücadelemizi büyüteceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” diye konuştu. Seçim Tutumumuz Sağlık ve Sosyal Hizmetlerini Ticarileştirenlere, Emekçileri Köleleştirenlere oy yok

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]