Uluslararası insancıl hukuk çatışma ve savaş alanlarında uygulanacak hukuktur. 1949 ve 1977 Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokolleri gereği sağlıkçıların savaş alanlarında, siviller ile savaşma yeteneğini kaybetmiş savaşçılara sağlık bakım ve yardımı yapma sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk nedeniyle sağlıkçıların çatışma ve savaş alanlarına girme hakkı bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarında ihtiyacı olan herkese bakım verebilmesini sağlamak üzere Cenevre Sözleşmelerine uygun hareket edilmelidir. Maalesef bir kez daha bu sözleşmelere uyulmadı ve Filistin’de yaralılara gönüllü olarak sağlık hizmeti veren 21 yaşındaki hemşire Rezzan en-Neccar İsrail askerleri tarafından katledildi. Savaş koşullarında dahi sağlık emekçileri dokunulmazdır! Bu çirkin saldırıyı kınıyor, katillerinin hesap vermesini istiyoruz. Silahların susmasını, emperyalist işgalin son bulmasını, bölgeye huzur ve barış gelmesini temenni ediyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]