İstanbul Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve idari çalışanları 13 üniversitenin bölünmesini öngören tasarıya karşı Beyazıt Meydanı’nda açık hava ders eylemi gerçekleştirdi.

Eyleme Eş Genel Başkanımız Gönül Erden ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ile İstanbul Üniversitesi bileşenlerinin yanı sıra Marmara, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerinden de öğretim görevlileri ve öğrenciler de katıldı.

Etkinlik Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmasıyla başladı. Tükel, “Burada açık hava dersleri vererek ve sonrasında da meclise tekrar buradan seslenerek itirazımızı yükselteceğiz, sesimizi TBMM üyelerinin duymasını isteyeceğiz. Çok net olarak şunu tekrar söyleyelim; bu yasa tasarısı TBMM’den çekilmelidir” diye konuştu.

İletişim Fakültesi’nden Esra Ercan “Katılımcı üniversite kavramı ve üniversitede karar alma süreçleri”; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tamer Demiralp ise “Akademisyen yetiştirmede çok disiplinli çalışmaların önemi” başlıklı dersleriyle bölünmenin üniversitenin tüm bileşenleri adına nasıl sonuçlanacağını aktardılar.

Derslerin ardından İstanbul Üniversitesi Bileşenleri adına ortak basın açıklamasını Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada üniversiteleri bölen yasa tasarısının geri çekilmesi talebi yinelendi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]