Aydın Şubemiz ve Didim Temsilciliğimiz düzenledikleri basın toplantısında, Didim yöneticimiz Gülçin Akın hakkında işyerinde açılan haksız soruşturmaya tepki gösterdi.

Açıklama yapan Didim Temsilcimiz Selçuk Altınok, Didim Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü’nün kişisel görüşlerini içeren ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan dilekçesi üzerine Akın hakkında soruşturma başlatıldığına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “Gülçin Akın’ın etkin savunma hakkını kullanabilmek adına talep etmiş olduğu belgeler ve çalışma listeleri tarafına verilmemiştir. Soruşturma esnasında tüm röntgen birimi personelinin ifadelerine başvurulmuş, Gülçin Akın’ın görev disiplini ve iş ahlakı sorgulanmış, birim personeli arasında çalışma barışını zedeleyici bir tavır sergilenmiştir. Röntgen biriminde PDC sayısı altında personel görev yapmakta, bu da iş yükünü artırmaktadır. Kanunda radyasyonla çalışılan birimlerde haftalık çalışma süresi 35 saat olarak belirtilmiş olmasına rağmen, röntgen biriminde çalışan personel bu sürenin üzerinde mesai yapmaktadır. Zaten geriye dönük çalışma listeleri ve günlük alınan hasta sayısı incelendiğinde, iş yavaşlatma ya da az hasta alma gibi iddiaların tamamen asılsız olduğu, suçlamaların tersine özverili, disiplinli ve hızlı çalışıldığı görülecektir. Özellikle saat 15:00’den sonra röntgen biriminde tek bir nöbetçi kalmakta, bu personel de acil röntgen, acil tomografi ve poliklinik röntgen hastalarına aynı anda hizmet vermektedir. Tomografi biriminin hastanenin bir alt katında bulunması nedeniyle, tomografi çekimi esnasında röntgen bölümünde hasta birikimi olmakta, bu da hastalarla çalışanları karşı karşıya getirmektedir. Bu hususta arkadaşımızın başhekimliğe vermiş olduğu dilekçeye rağmen bu konuda herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Söz konusu soruşma devam etmekte iken, 03.05.2018 tarihinde öğle yemeği esnasında yemekhanede önlük giymediği gerekçesi ile arkadaşımız hakkında tutanak tutulmuştur. Yemekhane gibi personelin kalabalık olduğu bir yerde “neden önlüğün yok” tarzında bir yaklaşımın kabul edilebilir yanı yoktur. Kaldı ki personelin öğle yemeğine önlükle gitmesi gibi bir zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu konuda önce savunması istenmiş, verilen savunmanın ardından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kişisel kanaat ve yargılara dayanan, sistematik bir hal alan bu soruşturmalar mobbing niteliğindedir. Gülçin Akın’ın radyasyona tabii işlerde çalışanlarla ilgili yasal mevzuatın uygulanması, adil görevlendirme yapılması, hasta ve personel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için önlem alınması dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Yasaların uygulanmasını talep etmek her çalışanın hakkı olduğu gibi, sendika temsilcilerinin sorumluluk ve görevidir. Yasaların uygulanmasını talep etmek değil, uygulanmamasından sorumlu olmak suçtur. Gülçin Akın hakkında bu zamana kadar herhangi hasta şikayeti olmamış, hakkında herhangi bir soruşma yapılmamıştır. Hakkında verilen dilekçenin, yasal haklarını savunan arkadaşımıza bir süredir devam eden yıldırmaya yönelik davranışların bir parçası olduğunu düşünmekteyiz. Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aydın Şubesi ve Didim Temsilciliği olarak arkadaşımızın yanında olduğumuzu, soruşturmalar neticesinde hukuksal yollara başvuracağımızı, bu uygulamaların devam etmesi halinde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz. Bu sindirme ve yıldırma çabalarına, yönetici baskısına ve mobbinge karşı asla boyun eğmeyeceğiz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]