Adıyaman ve Ankara Şubelerimiz 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü düzenledikleri basın toplantılarıyla kutladı. Ebelik mesleğinin sorunlarına dikkat çeken şubelerimiz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “AKP eliyle yürütülen neoliberal sağlıkta dönüşüm programı ebelerin mesleki sorunlarını daha da büyütmüş ve ebelik yardımcı sağlık elemanı algısıyla yürütülmeye başlanmıştır. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” tüm sağlık alanı ve sağlık emekçilerinin olduğu gibi, ebelerin de mesleklerini yaparken yaşadıkları sorunların kat ve kat artmasına neden olmuştur.  Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli yer tutan ebeler, aile hekimliği sisteminde ana-çocuk sağlığı, gebe takibi v.b. en önemli ve mesleğinin gereği olan hizmetleri veremez duruma getirilmişlerdir. Bu sistemle aynı zamanda ebelerin adı yok sayılmış, hekimle sözleşme yapacak “Aile Sağlığı Elemanı” olarak tanımlanarak, meslekleri tamamen yok sayılmıştır. Sağlık Bakanlığınca ebeliğin mesleki bir tanımı olsa da geçmişten beri görev, yetki ve sorumluluklarının sınırlarının belirlenmemesine bu durumun eklenmesi ile görevlerini daha da belirsizleştirmiştir. ASM, TSM, özel ve kamu hastanelerinde emek veren ebeler, iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler,  düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin dağılımında adaletsizlik gibi sorunlar ile yüz yüze. Ayrıca vekil, sözleşmeli veya aile sağlığı merkezlerinde kamu dışı olarak çalışan ebelerin, kadro ve güvence beklentisi 2018-2019 toplu sözleşmesinde de karşılanmamıştır. Bunların yanı sağlık alanında şiddetin giderek tırmanması ve yoğun çalışma koşulları sağlık emekçilerinde yıpranma ve tükenmişliği artırmakta, birçok sağlık çalışanı bu durumdan kaynaklı hayatına son vermektedir. Bütün sağlık emekçilerinde olduğu gibi ebeler de fiili hizmet süresi zammından yani yıpranma payından faydalanamamaktadır. Her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim döneminde de AKP tarafından, hakkımız olan yıpranma payımız seçim propagandası malzemesi haline getirilmekte seçim sonrasında ise unutulmaktadır. Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebelik mesleğinin özlük hakları, bağımsızlığı ve onuru için taleplerimizi haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak haklarımız ve geleceğimiz için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.  Tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutluyor ve tüm ebeleri haklı mücadelemizi birlikte daha da büyütmeye davet ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]