KESK Diyarbakır Şubeler Platformu ve Diyarbakır Tabip Odası, dün şube binamızda yaptıkları basın toplantısıyla Afrin’le ilgili yayınlanan ortak deklerasyon gerekçesiyle 20 Mart 2018 tarihinde gözaltına alınan Diyarbakır Şube Eş Başkanımız Recep Oruç, Şube Sekreterimiz Mehmet Nur Ulus, üyemiz ve Diyarbakır Tabip Odası Eş Başkanı Mehmet Şerif Demir’in gözaltına alındıkları gün işlerinden açığa alınmalarını protesto etti.

KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri ile Tabip Odası yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tektaş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok emekçinin ihraç edildiğinin altını çizerek, “20 Mart’ta gözaltına alınan arkadaşlarımızın aynı zamanda açığa alınmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Şubeler Platformu adına ortak açıklamayı yapan Şube Eş Başkanımız ve KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Gönül Adıbelli, OHAL rejiminin KHK’larıyla birlikte iş güvencesi, grev hakkı ve sendikal örgütlenme çalışmalarının tamamen ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek, “AKP Genel Başkanının “OHAL kimsenin özgürlüğünü kısıtlamamıştır” cümlesi sadece söylemden ibarettir. Pratik ve uygulamalar göstermiş ki OHAL demokrasi, hukuk ve özgürlükleri askıya almıştır” diye konuştu.

Adıbelli, sözlerine şöyle devam etti: “20 Ocak’ta başlayan Afrin savaşı ile ilgili KESK ve TTB olarak her platformda savaşa karşı barışı ve çatışmasızlığı savunduğumuzu belirtik. TTB Merkez Konseyi “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı bir açıklama yapmış, bu açıklama sonrasında en üst düzey devlet yetkilileri tarafından da ifade edilen  bir dizi karalama, çarpıtma ve itibarsızlaştırma kampanyası TTB Merkez Konsey üyesi 11 arkadaşımız ev ve iş yerleri basılarak gözaltına alınmalarına kadar vardırılmıştı. Diyarbakır’da da 18 Mart 2018 tarihinde Afrin savaşı ile ilgili siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin bir araya gelerek basın ile paylaştıkları deklerasyon gerekçe gösterilerek Diyarbakır Şube Eş Başkanımız Recep Oruç, Şube Sekreterimiz Mehmet Nur Ulus, üyemiz ve Diyarbakır Tabip Odası Eş Başkanı Mehmet Şerif Demir ile Diyarbakır Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Mali Sekreteri Şenay Koç ev ve işyerleri basılarak gözaltına alınmış, sonrasında bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmıştı. Diyarbakır Tabip Odası Eş Başkanı, SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı ve Şube Sekreteri arkadaşlarımızın gözaltına alındığı tarihte, çalıştıkları kurumlarından açığa alınma yazıları yazıldığını öğrenmekteyiz. Şimdiye kadar böyle bir uygulamayı görmediğimizi belirtmek isteriz. Açığa alınma üzerinden 10 gün geçmiş ve şimdiye kadar arkadaşlarımızdan savunma dahi istenmemiştir.  Açığa alınmanın hukuki bir dayanağı yoktur. Çalıştıkları kurumlarında, toplumun sağlık hakkı için, mesleki etik çerçevesinde görevlerini icra etmek için çalıştıklarına şahidiz.  Arkadaşlarımızın mağduriyetin daha fazla uzamadan işlerine iadesini talep ediyoruz”

Adıbelli, “Gençlerimizin ölmemesi, çocuklarımızın geleceğinin karartılmaması, ekmeğimizin daha fazla küçülmemesi için hemen barış demeye devam edeceğiz. Emek, demokrasi, hukuk, adalet savunucuları olarak mücadelemiz devam edecek. Karanlıkları yırtıp aydınlıklara ulaşacağımıza inancımız tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]