Tokat Temsilciliğimiz: Acil Servisler Acelesi Olanların Değil, Acil Sağlık Hizmetine İhtiyacı Olanların Başvuracağı Hayati Önemde Birimlerdir!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tokat Temsilcilik Eş Başkanımız Tayyar Özcan yaptığı açıklamada, hastanelerin acil servislerine kapasitelerinin çok üstünde başvuru yapıldığını ve acil serviste çalışan sağlık emekçilerinin gün geçtikçe tükenmekte olduğunu söyledi.

Özcan, “Ülke nüfusunun üzerinde acil servis başvurusu olan tek ülke olmamızı dert etmeyen Sağlık Bakanlığı, ‘tüm sorunların hızlıca çözüldüğü aciller’ mottosuyla hareket etmeye devam etmektedir” dedi.

Halkın sağlık hizmetlerine ulaşımı ve nitelikli sağlık hizmeti almasının garanti altına alınması için gereken hiç bir önlemin alınmadığını belirten Özcan, “Binlerle ifade edilen 24 saat içindeki acil başvurularını göğüsleyebilmek için acil olmayanların tespiti ve ilgili branşların gece 23.00’e kadar devam edecek polikliniklere yönlendirilmesi uygulaması tüm sağlık emekçilerinin akıllarıyla dalga geçmek, emeklerini sınırsızca sömürmek anlamına gelmektedir. Söz konusu uygulama için bahane edilen “vatandaşların mesai saatleri içinde hastanelere başvuramaması” gerekçesi, hasta olmasına rağmen yurttaşları çalıştırmaya devam eden vahşi düzenin itirafı olmakla birlikte mesai saatleri dışında da polikliniklerin çalışmaya devam etmesi sağlık emekçilerinin yoğun sömürüsü anlamına gelmektedir” dedi.

Özcan’ın açıklamasının devamı şöyle: “Acil servislerin amaç dışında kullanıldığını kaydeden Özcan, “Acil servislerin içinde açılacak acil olmayan hastalar için branş polikliniği uygulamaları acil servis başvurularını daha da arttıracağı gibi, hayati tehlikesi bulunan hastaların zamanında ve gerekli sağlık hizmetinden yararlanmasını daha da zorlaştıracaktır. Başka ülkelerde denenmiş ve yararsızlığı görülerek geri adım atılmış olan uygulamalarda ısrar etmek öngörüsüzlükle açıklanamayacak bir vahamettir. Yine acil servislere başvurudaki bu patlamada poliklinik hizmetleri sırasında hastalardan alınan muayene katkı ve katılım paylarının rolünü görmezden gelmek esas niyetin sorunları çözmek olmadığını göstermektedir. Günümüzde acil servisler amaç dışında; poliklinik hizmetlerinin ücretini karşılayamayan/sigortası olmayan hastalar ve hasta olmasına rağmen sağlık hizmetinden yararlandırılmayıp uzun saatler çalıştırılmaya devam eden emekçiler tarafından kullanılmaktadır. Bu sırada da acil olarak sağlık hizmeti alması gereken hastalar mağdur olmakta, sağlık emekçileri de tükenmektedir. Yapılması gereken sağlık hizmetlerine ulaşımın önündeki tüm maddi engellerin kaldırılması, basamaklandırılmış ve koruyucu hizmetleri önceleyen bir sağlık sistemiyle çoğu sağlık probleminin 1.basamakta çözüme kavuşturulmasının sağlanması, acil servislerin acelesi olanların değil, acil sağlık hizmetine ihtiyacı olanların başvuracağı hayati önemde birimler olduğu algısının kamuoyunda yerleştirilmesi için çaba harcanmasıdır. Popülist, günü kurtarmaya yönelik, sağlık alanından oy devşirmek maksatlı uygulamalara derhal son verilmelidir”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]