Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Sesleniyoruz: Kadın Erkek Eşitliğinin Takipçisiyiz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Basına yansıyan haberlere göre Çorum’da Valilik, Çorum Belediyesi, Çorum Kredi Yurtlar Kurum (KYK) İl Müdürlüğü ve Çorum İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB)’nun ortaklaşa düzenlediği “İşine, Eşine, Yuvana Gönül Ver, Yankısını Dinle!” projesi kapsamında düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı Formatörü Şengül Yiğit, kadın ve erkeğin eşit olmadığı ve olmamaları gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Yine aynı konferansta Yiğit’in aile içinde huzurun formülü olarak “teslimiyet, tevekkülün ve tefekkür’e ailelere %100 mutluluk getirir” dediği haberlerde yer almıştır.

Kadınların her türlü şiddetten korunmasından, eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasından, kadın erkek eşitliğinin her alanda sağlanmasından kamu adına sorumlu olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. Bakanlığın bu görevini yerine getirebilmesinin temel şartı ise kadın erkek eşitliği temelinde politika yürütülmesidir.

Türkiye’de kadınların karşı karşıya olduğu ve giderek yaygınlaşan şiddet, kadın cinayetleri ve ayrımcılığın temelinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmamış olması yatmaktadır. Kadın erkek eşitliğini hedefe koyan her açıklama ise, kadınların karşı karşıya olduğu şiddeti ve ayrımcılığı artırmaktadır.

Basına yansıyan haberlere göre ise, kadın erkek eşitliğine inanmayan, kadın ve erkeğin eşit olamayacağı yönünde eğitim veren kişi, Aile Bakanlığı Aile Eğitim Programı formatörüdür. Yani, Bakanlık tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı kapsamında ailelere eğitim vermek üzere eğitim almış ve Bakanlık adına yetkilendirilmiş kişidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programı, “sağlıklı ve mutlu aileler oluşması” hedefiyle gerçekleştirilmekte ve binlerce aile bu programa katılmaktadır.

Bu durumda soruyoruz: Bakanlık sertifikası ile ve Bakanlık formatörü unvanı ile eğitimlere katılan, eğitimler düzenleyen Şengül Yiğit hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılacak mıdır? Söz konusu kişinin formatörlüğü kaldırılacak mıdır? Yoksa bu eğitimleri aynı kapsamda ve içerikte vermeye devam mı edecektir? Bakanlık, verilen bu eğitimin kurumsal olarak arkasında mıdır?

Bakanlık tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programının ve bu programın eğiticilerine verilen eğitimlerin içeriği nedir? Eğiticiler/formatörler hangi kriterlere göre sertifika almaktadır? Eğitimi düzenleme yetkisi bulunan kaç formatör vardır? Eğiticiler/formatörlerin verdiği eğitimler denetlenmekte midir? Nasıl denetlenmektedir? Bugüne kadar verilen eğitimlerle ilgili nasıl bir denetleme-takip gerçekleştirilmiştir? Sonuçları nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın erkek eşitliğinin her alanda hayata geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle verilen eğitimleri de denetlemekle sorumludur, üstelik eğitimi veren kendi eğitimcileri ise sorumluluğu artmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın ve erkeğin eşit olmadığı fikrini yayma amacı taşıyan bu tür eğitimlere ve eğitimcilere müdahale etmelidir. Adı geçen kişi Bakanlık eğitimcisi olmaktan çıkartılmalı, benzer şekilde eğitimler vermesi engellenmelidir.

Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) olarak kadın erkek eşitliğinin de, Aile Bakanlığına sorduğumuz bu soruların da takipçisi olacağız.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]