KESK Adana Şubeler Platformu, Adana Tabip Odası, DİSK Adana Temsilciliği, TMMOB Adana Bileşenleri ve Adana Barosu;  Adana Valiliğinin, halen Seyhan 132 No’lu Aile Hekimliği Biriminde aile hekimi olarak görev yapan SES ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesinin gözaltına alındığı ve görevi başında bulunmasında sakınca görüldüğü gerekçesiyle iki ay süreyle askıya almasıyla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Ulutaş’ın açığa alınmasının kınandığı basın toplantısında, “Dursun Yaşar Ulutaş derhal görevine iade edilmelidir” denildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]