Türk Tabipler Birliği’nin hekim olmanın, mesleki sorumluluğun gereği savaşa karşı tutum belirlemesi karşısında Cumhurbaşkanı’nın bugün yaptığı açıklama ile TTB’yi hedef göstermesi kabul edilemez.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama aynı zamanda tehlikelidir. Çünkü bu tür açıklamaları devlet kurumları ve yetkilileri dışında da bazı kesimler tarafından emir olarak telakki edilmekte ve hedef haline gelen kurumlar saldırıya uğramaktadır. Kıbrıs’ta yayınlanan Afrika Gazetesine yönelik linç girişimi bunun son örneğidir.

TTB; “Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur” demiştir. Cumhurbaşkanı bu tespitin neresine karşı çıkmaktadır.

TTB; “Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir” demektedir. Cumhurbaşkanı tersini mi iddia etmektedir!

TTB; “Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır” demektedir. Cumhurbaşkanını en çok rahatsız eden değerlendirme bu olsa gerek! Çünkü iktidarları boyunca geldiğimiz nokta daha çok adaletsizlik, eşitsizlik, baskı, çatışma ve bunun sürekli hale getirilmesidir!

Kaderini ve iktidarını daha çok savaş, daha çok çatışmaya bağlayanlara, barış talebimizi ve haykırışımızı boğmaya çalışanlara karşı bir kez daha “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” diyoruz.

KESK olarak, TTB’nin metnini sahiplendiğimizi ve dayanışma içinde olduğumuzu, TTB’ye yönelik Cumhurbaşkanı ile kimi yandaş kurum ve medya tarafından başlatılan karalama kampanyasını ve hedef gösterme tutumunu kınadığımızı belirtiyoruz.

YÜRÜTME KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]