Değerli Basın Emekçileri

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile Taşeron İşçilere ‘’Kadro’’ verilmesi yönünde önemeli gelişmeler olduğu anlaşılmaktadır. Siyasi iktidarın “özel sözleşmeli personel” modelinden vazgeçtiğine ve taşeron işçilerin kamuda “işçi” olarak istihdamı gündeme getirilmiştir.

Hemen başında söyleyelim, bu olumlu bir gelişmedir. Taşeronlara kadro talebi çok uzun yıllardır gündemde olan içinde sendikamızın da olduğu Emek Örgütlerinin yoğun ısrarlı önemli mücadele süreçleriyle gündemde kalmış siyasi iktidara adım attırmıştır.

Zaten AKP, 2015 Kasım seçimlerinden önce asıl işlerde çalışan taşeron işçilere kadro vaat etmiştir. AKP, 2016 yılı Mart ayında ise asıl iş-yardımcı iş ayrımı olmaksızın tüm taşeron işçilere kadro vereceğini açıklamıştır.

Daha önce verilen söz 2 yıldır tutulmamış, kadro bekleyen taşeron işçilere, “özel sözleşmeli personel” statüsü dayatılmıştır. Taşeron işçilerden büyük tepki gören bu modelden vazgeçilmesi, bir lütuf ya da müjde değil, verilen “kadro” sözünün gereğidir.

Hükümetin birkaç gündür yaptığı açıklamalara rağmen Taşeron işçilerin kamuya alınması ile ilgili yasa taslağı hala kamuoyu, sendikalar ve taşeron işçiler ile paylaşılmamıştır. Bu durum büyük bir belirsizlik yaratmakta, kaygıları çoğaltmaktadır.

Bu noktada SES olarak taşeron işçilerin  taleplerini gündeme getirmeye, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yapılan açıklamalar sonrasında çok önemli belirsizlikler sürmektedir

  • Yapılacak düzenlemenin kimleri kapsayacağı belirsizdir. Düzenleme kamudaki tüm taşeron işçileri kapsamalıdır! Mevsimlik işçiler ile 4-c’li personel de kapsama alınmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklamasında birçok kamu kurum ve kuruluşunu sıralamış ancak KİT’lerde çalışan taşeron işçiler ile ilgili bir açıklama yapmamıştır. Öte yandan “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” dışındaki ihalelerle çalıştırılan çok sayıda işçinin durumu da belirsizdir. Yapılacak düzenleme KİT’lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere ihale türüne bakılmaksızın kamudaki tüm taşeron işçileri kapsamalı, söz verildiği üzere tek bir işçi bile dışarıda kalmamalıdır.

  • Taşeron işçilerin kamuya alınmasında çeşitli koşullar uygulanacağı açıklanmıştır. Taşeron işçilerin tümüne kayıtsız, şartsız kadro verilmelidir!

Hükümet yetkililerince yapılan açıklamalara göre, taşeron işçiler kamuya alınırken, güvenlik soruşturması ve sınavdan geçirilecek, ayrıca işçilerin emeklilik durumlarına bakılacaktır. Kadro için böyle koşul ve sınırlamalara gidilmesi kapsamı daraltacak, çok sayıda işçi dışarıda kalabilecektir. Soruşturma, sınav ve benzeri koşullar, kadro bekleyen işçiyi, mevcut taşerondaki işinden de edip, işsiz bırakabilecektir. Oysa yapılması gereken kamudaki tüm taşeron işçilere, koşulsuz-şartsız kadro verilmesi tüm işçilerin hiçbir ayrım yapılmaksızın kadroya geçirilmesidir.

  • Yerel yönetimlerde çalışan işçilere farklı bir model öngörülmektedir. Yerel yönetimlerdeki taşeron işçiler de kadroya geçirilmelidir.
  • Taşeron işçilerin hangi hak ve ücretlerle kamuya geçirileceği belirsizdir. Kamuya geçişte ücret ve hak adaleti sağlanmalı; taşeron işçilerin birikmiş ve kazanılmış hakları korunmalıdır.

Taşeron işçilerin kamuya hangi hak ve ücretlerle geçirileceği açıklığa kavuşturulmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, taşeron işçilerin mevcut ücret düzeyleri ile birlikte kamuya alınacağı yönünde bir açıklama yapmıştır. Oysa bugün aynı işi yapan, taşeron işçi ile kadrolu işçi arasında ciddi ücret ve hak farkları mevcuttur. Dolayısıyla kamuya geçiş sırasında ücret ve hak adaleti sağlanmalıdır. Geçiş sırasında taşeron işçilerin ücret ve hakları, kıdem süreleri ve yaptıkları işe göre aynı durumda oldukları kadrolu işçilerin seviyesine çekilmelidir. Aksi takdirde eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmamış, mevcut adaletsizlik büyük ölçüde devam etmiş olacaktır.

Öte yandan taşeron işçilerin kamuda çalıştıkları süreye ilişkin birikmiş ve kazanılmış hakları mevcuttur. Ancak kamuya geçiş sırasında bu hakların korunup korunmayacağı noktasında belirsizlik söz konusudur. Yapılması gereken taşeron işçilerin daha önce taşeronda çalıştıkları tüm sürenin kıdem sürelerine dâhil edilerek kadroya alınmasıdır. Böylece taşeron işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kıdem ücreti gibi haklar noktasında bir kayıp yaşamayacaktır. Öte yandan birçok taşeron işçinin açtıkları davalar neticesinde hak kazandığı alacaklar mevcuttur. Bu alacaklardan vazgeçilmesi şartı öne sürülmemeli, taşeron işçilerin birikmiş ve kazanılmış hakları korunmalıdır.

  • Taşeron işçilerin kamuya alınması süreci sürüncemede bırakılmamalı, siyasi rant aracı haline getirilmemelidir. Taşeron işçiler en kısa sürede kadroya alınmalıdır.

Taşeron işçilerle ilgili yasal düzenlemenin Meclis ara tatile girmeden önce yasalaştırılacağı ve ardından 3 aylık bir süre içinde geçişlerin yapılacağı açıklanmıştır. Hazırlanan taslak en kısa sürede kamuoyu ve sendikalar ile paylaşılmalıdır. Yasa. taşeron işçilerin ve sendikaların taleplerini karşılayacak biçimde Meclis’ten geçirilmeli ve tüm taşeron işçiler en kısa sürede kadroya alınmalıdır. Bu süreç hiçbir biçimde sürüncemede bırakılmamalı, taşeron işçilerin hakları 2019 seçim takvimine yönelik bir siyasi rant aracı haline getirilmemelidir.

.

Sendikamız SES tüm süreçlerde taşeron emekçilerin yanında olmaya onların taleplerini sorunlarını sahiplenmeye devam edecektit.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ

DR.BİRTÜRK ÖZKAVAK

SES ESKİŞEHİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ADINA

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]